کد خبر: 232735 A

میزان بیکاری در آمریکا سال آینده بین ۵.۴ درصد در نوسان خواهد بود. حال آنکه قبلا رقم ۵.۶ درصد تا ۵.۹ درصد برای این شاخص پیش بینی شده بود.

پیش تر میزان رشد اقتصادی آمریکا برای امسال بین ۲.۸ درصد تا سه درصد پیش بینی شده بود.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی آمریکا بازه ارقام پیش بینی شده درباره رشد اقتصادی این کشور را برای سال ۲۰۱۴ را برای امسال کاهش داد.

بر اساس اعلام این بانک میزان رشد اقتصادی آمریکا برای امسال بین ۲.۱ درصد تا ۲.۳ درصد در نوسان خواهد بود.

این در حالی است که پیش تر میزان رشد اقتصادی آمریکا برای امسال بین ۲.۸ درصد تا سه درصد پیش بینی شده بود.

بانک مرکزی آمریکا همچنین پیش بینی کرده است این کشور در سال ۲۰۱۵ بین سه تا ۳.۲ درصد رشد اقتصادی داشته باشد.

پیش بینی شده است که میزان بیکاری در آمریکا نیز امسال بین شش تا ۶.۱ درصد در نوسان باشد و میزان تورم در این کشور نیز امسال بین ۱.۵ تا ۱.۶ درصد در نوسان خواهد بود.

میزان بیکاری در آمریکا نیز سال آینده بین ۵.۴ درصد در نوسان خواهد بود. حال آنکه قبلا رقم ۵.۶ درصد تا ۵.۹ درصد برای این شاخص پیش بینی شده بود.

رشد اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر