کد خبر: 234948 A

شاخص‌های شرکت‌های بیمه به استناد گزارش مدیرکل نظارت مالی و در راستای شفاف سازی و اگاهی عمومی از وضعیت عملکرد شرکت‌های بیمه اعلام شده است.

بیمه مرکزی، شاخص‌های مالی و عملکردی شرکت‌های بیمه مستقیم طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، شاخص‌های مالی و عملکردی شرکت‌های بیمه مستقیم دارای سابقه مفید بیش از سه سال فعالیت بیمه‌ای طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ را منتشر شد.

شاخص‌های شرکت‌های بیمه به استناد گزارش مدیرکل نظارت مالی و در راستای شفاف سازی و اگاهی عمومی از وضعیت عملکرد شرکت‌های بیمه اعلام شده است.

بر اساس مستندات موجود، این شاخص‌ها در چهار بخش شامل شاخص‌های عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات و دسترسی مشتریان به خدمات بیمه‌ای و مشتری مداری تنظیم و اعلام شده است.

بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر