کد خبر: 238933 A

طیب نیا در نشست توسعه نظام های مالی اولین کنفرانس اقتصاد ایران:

ز اوایل دهه ۵۰ شمسی، ما شاهد رشد نقدینگی بالا بوده ایم و این رشد به واسطه تزریق پول قوی و بالا رفتن پایه پولی اقتصاد کشور، پدید آمده است.

وزیر اقتصاد گفت: رشد نقدینگی ما باعثنشده که به رشد اقتصادی بیانجامد، در مطالعات و نظرخواهی هایی که ما از فعالان اقتصادی و صاحب نظران صورت دادیم، بزرگترین مشکل محیط کسب و کار ما را عدم دسترسی مناسب و کافی به منابع مالی عنوان کرده اند.

طیب نیا در اولین نشست تخصصی روز اول کنفرانس اقتصاد ایران با عنوان توسعه نظام مالی، گفت: تحقق اهداف انقلاب که بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و رسیدن به جایگاه و رتبه ای مناسب در جهان است بدون دسترسی به رشدی پایدار امکان پذیر نیست.

وی گفت: بنابراین طبق دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد اقتصاد مقاومتی, هدف ما باید رسیدن به نرخ رشد پایدار اقتصادی باشد، نرخی که زمینه اشتغال جمعیت جوان کشور را فراهم کند. این رشد باید مبتنی بهره وری باشد و با تغییر متغیرهای برون زا دچار مشکل نشود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف باید به نظام مالی پایداری دست یابیم. این نظام پس انداز های جامعه را جمع آوری کرده و در جهت رشد پایدار هزینه می کند.

وی گفت: متاسفانه نظام مالی ما همواره با مشکلاتی روبرو بوده است و این مشکلات در طی این چند سال اخیر پیچیده تر نیز شده است، ما در زمینه تامین منابع مالی و نظام مالی خود با معضلاتی مواجه بوده ایم. از اوایل دهه ۵۰ شمسی، ما شاهد رشد نقدینگی بالا بوده ایم و این رشد به واسطه تزریق پول قوی و بالا رفتن پایه پولی اقتصاد کشور، پدید آمده است.

طیب نیا عنوان کرد: رشد نقدینگی ما باعثنشده که به رشد بیانجامد، در مطالعات و نظرخواهی هایی که ما از فعالان اقتصادی و صاحب نظران صورت دادیم، بزرگترین مشکل محیط کسب و کار ما را عدم دسترسی مناسب و کافی به منابع مالی عنوان کرده اند.

وی تاکید کرد: نقدینگی تاثیری روی تورم دارد اما از سوی دیگر همواره فعالان اقتصادی بزرگ ترین مشکل را کمبود نقدینگی اعلام کرده اند، اما مشکل از آنجا ناشی می شود که افزایش حجم پول به شکل برون زا و تحت تاثیر پایه پولی است اما افزایش حجم پول در مقام پاسخگویی به نیاز جامعه توسط نظام بانکی صورت نگرفته و رشد پایه پولی عمدتا باعثافزایش نقدینگی شده است.

طیب نیا گفت: در سال های اخیر شاهد افزایش ضریب فزاینده بوده ایم، افزایش ضریب فزاینده که از عوامل درون زای اقتصادی است از شاخص های توسعه مالی است، به طوری که این افزایش از فعالیت های اقتصادی ناشی شود نشان دهند رشد توسعه مالی است.

وی تصریح کرد: نظام بانکی در شرایط کنونی چگونه باید نقش خود را ایفا کند و بدون نیاز به عوامل برون زا منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. معتقدم اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات تولید حل خواهد شد.

طیب نیا با اشاره به وضعیت مسکن مهر نیز گفت: در قالب مسکن مهر ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان قبل اضافه شده اما هنوز این ارقام نتایجی در پی نداشته است زیرا افزایش حجم پول پرقدرت به تولید تاثیر ندارد و تنها آثار تورمی ایجاد می کند.

وی گفت: چه باید بکنیم که هم نیازهای بنگاه ها را تامین کنیم و هم باعثافزایش پایه پولی نشویم؛ راه حل های مختلفی در این مورد ارائه می شود و امیدواریم در همایش امروز و فردا بتوانیم به راهکارهای قابل قبولی در این بخش دست یابیم.

وزیر اقتصاد درخصوص بسته خروج از رکود گفت: راه حل هایی برای خروج زا رکود پیش بینی شده که از آن جمله افزایش سرمایه بانک ها، حل مشکل مطالبات معوقات بانکی و اینکه بانک ها از قالب بنگاهداری خارج شوند و به عنوان واسطه مالی نقش ایفا کنند.

طیب نیا توضیح داد: بسته خروج از رکود هم اکنون در مجلس است و به تصویب نرسیده که در صورت تصویب هم باید راهکارهایی برای تامین مالی ارائه شود.

وی اظهار داشت: وظیفه نظام بانکی تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش است اما بازار سرمایه می تواند تامین مالی بلندمدت را برعهده گیرد.

وی تاکید کرد: نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها به عنوان یک مانع جدی قرار گرفته است که با فعال سازی بازار ثانویه و رونق در این بخش، فعالیت بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی می توانیم تامین کنیم و با بهبود روابط در صحنه های بین المللی می توانیم منابع مالی را از منابع خارجی تامین کنیم.

طیب نیا کنفرانس اقتصاد ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر