کد خبر: 239009 A

نوبخت در حاشیه کنفرانس اقتصاد ایران به ایلنا گفت:

در پایان کنفرانس اقتصاد ایران نظرات مطرح شده کارشناسان در مرکزی جمع آوری شده و پس از بررسی وجمع بندی به عنوان راهکاری برای اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار می گیرد.

رییس سازمان مدیریت گفت: در پایان کنفرانس اقتصاد ایران نظرات مطرح شده کارشناسان در مرکزی جمع آوری شده و پس از بررسی وجمع بندی به عنوان راهکاری برای اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار می گیرد.

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اهمیت کنفرانس اقتصاد ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، گفت: باتوجه به ضرورت توسعه در اقتصاد ایران و شرایط حال حاضر کشور، همه نظرها و ایده هایی که می توان در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر باشند، باید همواره فراخوانی وجمع آوری شوند.

وی ادامه داد: بنابراین از این جهت کنفرانس اقتصاد ایران از باب این موضوع که می تواند نظرات کارشناسان، مسئولین و فعالان اقتصادی را به عنوان تلفیقی از عقل جمعی فراهم کند کنفرانس مطلوب و شایسته ای است.

رییس سازمان مدیریت تصریح کرد: ‌در پایان این کنفرانس نظرات مطرح شده کارشناسان در مرکزی جمع آوری شده و پس از بررسی وجمع بندی به عنوان راهکاری برای اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار می گیرد.

اقتصاد ایران اقتصاد کشور دولت رشد و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلنا کنفرانس اختیار کارشناسان نظرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر