کد خبر: 239091 A

ارائه یک مقاله در خصوص هدفمندی در کنفرانس اقتصاد ایران؛

مطالعات مختلف نشان می دهد هدفگیری منطقه ای یکی از موثرترین رویکرد ها در افزایش کارآیی این هزینه ها است به ارائه معیاری برای شناسایی خانوارهای نیازمند ومناطقی به ارائه به سرمایه گذاری دولت دارند پرداخته اند نتایج این مطالعه نشان می دهد که تفاوتهای منطقه ای در ابعاد مختلف فقر در کشور قابل مشاهده بوده و قابل چشم پوشی نیست بنابراین هدفگیری جغرافیایی می تواند در تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی یارانه در زمینه از حمایت از خانوارها موثر باشد.

پنج محقق اقتصادی در نشست تخصصی رشد اقتصادی پایدار و چرخه های تجاری به ارائه مقاله ای مشترک با موضوع رویکرد فقر منطقه ای به بررسی تخصیص منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها برای افزایش رفاه خانوار پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مزیکی، ‌لیلا رشنبادی، ‌ابوالفضل کریمی، ‌میثم مظاهری وحمید زارعی در این نشست تخصصی که در حاشیه کنفرانس اقتصاد ایران در سالن اجلاس سران برگزار شد با اذعان به این موضوع که یکی از مسائل مهم برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نحوه هزینه کرد مبالغی است که از حذف یارانه حاملهای انرژی به دست می آید در مطالعه خود نشان داده است که اجرای چنین طرحی به اقشار کم در آمد فشار خواهد آورد.

براساس این مقاله برای جلوگیری از آثار رفاهی چنین طرحی دو راهکار باید پیگیری شود هزینه کارآمد و حمایت موثر از خانوار این دو رویکرد کلی بایستی بسیار دقیق پیگیری شود چرا که ممکن است یک سرمایه گذاری ناکارآمد در نهایت ما را به این نتیجه برساند که چه بسا بهتر یارانه به همان شیوه قبلی اختصایص می یافت براساس این یافته پژوهشی چنانچه دولت نتواند هدفگیری برای شناسایی خانوارهای کم درآمد ا نجام دهد هزینه های دولت برای افزایش رفاه به خانواده های غیر نیازمند نشت خواهد کرد و باز ما را از اجرای چنین سیاستی پشیمان خواهد کرد.

نویسندگان مقاله با اشاره به اینکه مطالعات مختلف نشان می دهد هدفگیری منطقه ای یکی از موثرترین رویکرد ها در افزایش کارآیی این هزینه ها است به ارائه معیاری برای شناسایی خانوارهای نیازمند ومناطقی به ارائه به سرمایه گذاری دولت دارند پرداخته اند نتایج این مطالعه نشان مید هد که تفاوتهای منطقه ای در ابعاد مختلف فقر در کشور قابل مشاهده بوده و قابل چشم پوشی نیست بنابراین هدفگیری جغرافیایی می تواند در تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی یارانه در زمینه از حمایت از خانوارها موثر باشد.

اقتصاد ایران حذف یارانه خانواده دولت رشد اقتصادی سرمایه گذاری فقر هدفمندی یارانه یارانه یارانه ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر