کد خبر: 241828 A

رئیس مرکز آمار ایران:

کل سرشماری ما در حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشت، البته بخشی از این هزینه‌ها سرمایه‌ای است، به این معنی که ما در حدود ۷۵۰۰ تبلت خریداری کرده‌ایم که صرفا برای این سرشماری به کار گرفته نمی‌شود و در سرشماری‌های بعدی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: این سرشماری به شیوه‌ای که انجام شد در مقایسه با روش‌های سنتی آن، صرفه جویی بسیار خوبی داشت، یعنی یکی از مواردی را که می‌توان بر آن تاکید کرد، تغییر روش انجام کار و جمع‌آوری داده از روش کاغذی و دستی به روش الکترونیکی و مدرن که با تبلت انجام شد، بود.

عادل آذر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص چگونگی همکاری مردم در طرح سرشماری کشاورزی سال ۹۳ گفت: هم در رسانه های مکتوب و هم در تریبون های مختلف مانند نماز جمعه از مردم تقدیر و تشکر داشتم و جا دارد که اینجا هم به صورت ویژه از مردم تشکر کنم.

وی در ادامه افزود: قشر کشاورز همیشه به راستگویی، درستکاری، ‌امانتداری و به مهربانی معروف بوده و هستند. کشاورزان در طول مدت آمار گیری ماموران آمار گیری را همانند عضوی از خانواده خود می دانستند، زیرا ما پیش بینی نمی کردیم که این افراد از همکاران ما پذیرایی هم کنند.

آذر گفت: سیاست ما این بودکه مامور آمارگیر باید از اهالی همان منطقه باشد، بخصوص اصرار داشتیم که این افراد به زبان محلی آنجا تسلط داشته باشند و یک ویژگی دیگری که باید این افراد می داشتند این بودکه باید از افرادی انتخاب می شدند که اهالی آن منطقه آنها را بشناسند.

وی تصریح کرد: این سرشماری از جمله سرشماری هایی است که نهایت همکاری و استقبال گرم مردم را داشتیم، البته به دلیل اینکه کشاورزان پر مشغله هستند و در زمانی هم که طرح ما آغاز شد همزمان شده بود با فصل فعالیت آنها، باعثشد که تعداد مراجعات مامورین ما زیاد باشد اما با این وجود موارد متعددی هم بوده که خود کشاورزان با مراجعه یا تماس با ستادهای منطقه ای ما برای خود اظهاری اعلام آمادگی کردند. به همین دلیل ما باور داریم که این سرشماری از نظر پوشش و دقت جزء سرشماری هایی است که درتراز بالای بین المللی قرار دارد.

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه هزینه این سرشماری چه میزان بود، گفت: خوشبختانه، این سرشماری به شیوه‌ای که انجام شد در مقایسه با روش‌های سنتی آن، صرفه جویی بسیار خوبی داشت، یعنی یکی از مواردی را که می‌توان بر آن تاکید کرد، تغییر روش انجام کار و جمع‌آوری داده از روش کاغذی و دستی به روش الکترونیکی و مدرن که با تبلت انجام شد، بود.

آذر افزود: کل سرشماری ما در حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشت، البته بخشی از این هزینه‌ها سرمایه‌ای است، به این معنی که ما در حدود ۷۵۰۰ تبلت خریداری کرده‌ایم که صرفا برای این سرشماری به کار گرفته نمی‌شود و در سرشماری‌های بعدی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در برنامه‌های ما است که انشاالله در سرشماری نفوس و مسکن هم از این روش استفاده کنیم، یعنی دیگر برگشت به سرشماری کاغذی و انجام روش سنتی در ایران امکان‌پذیر نیست و دیگر معنی ندارد، زیرا هم سیستم‌های آن فراهم شده و از سمت دیگر زیرساخت‌های آن نیز مهیا شده تستی وسیع در مقیاس ۱۲ هزار نفری انجام شده است.

رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن که انشاالله در مقیاس ۲۵ هزار ماموری در کشور انجام می‌گیرد، بخش عمده‌ای از وسایلش را از همین امکانات و تبلت‌هایی که به منظور سرشماری کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت، به کار می‌برد.

مرکز آمار ایران سرشماری عمومی کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر