کد خبر: 242166 A

با حضور اساتید اقتصاد؛

قرار است در این سمینار دکتر جواد صالحی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا و دکتر علی مزیکی، اقتصاددان و عضو موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی، درباره تاثیر یارانه‌ها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌های ایرانی سخنرانی کنند.

مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری سمیناری با بررسی اثر یارانه ها بر خانوارهای ایرانی برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سمینار بررسی اثر یارانه‌ها بر خانوارهای ایرانی بعدازظهر فردا(چهارشنبه ۲۴ دی) با حضور دو تن از استادان اقتصاد در سالن همایش‌های مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

قرار است در این سمینار دکتر جواد صالحی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا و دکتر علی مزیکی، اقتصاددان و عضو موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی، درباره تاثیر یارانه‌ها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌های ایرانی سخنرانی کنند.

این برنامه از ساعت ۱۵:۳۰ فردا آغاز می‌شود.

اقتصاد خانواده ریاست جمهوری سالن همایش یارانه ها دکتر ایرانی بررسی تاثیر خانوارهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر