کد خبر: 246421 A

بانک مرکزی؛

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به سوم بهمن ماه ۹۳ اعلام کرد که براین اساس نرخ ۵ گروه مواد خوراکی ثابت ماند اما قیمت دو گروه کاهش و قیمت چهار گروه دیگر نسبت به هفته قبل از آن رشد یافته است.

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به سوم بهمن ماه ۹۳ اعلام کرد که براین اساس نرخ ۵ گروه مواد خوراکی ثابت ماند اما قیمت دو گروه کاهش و قیمت چهار گروه دیگر نسبت به هفته قبل از آن رشد یافته است.

به گزارش ایلنا، برهمین اساس نرخ لبنیات، برنج، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی در هفته مذکور ثابت، قیمت تخم مرغ و سبزی های تازه کاهش و نرخ حبوب، میوه های تازه، گوشت مرغ و قند وشکر افزایش یافته است.

** لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و شانه ای ۸۵ تا ۱۰۵ هزار ریال فروش می رفت.

** برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت تمام اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل ۲.۵ درصد، لوبیا سفید ۰.۵ درصد و لوبیا قرمز۰.۸ درصد کاهش ولی قیمت سایراقلام این گروه بین ۰.۷ درصد تا ۵ درصد افزایش داشت.

** میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور و لوبیا سبز عرضه نمی شد ولی سایراقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز تخم لبنان معادل ۰.۱ درصد و سیب زرد تخم لبنان ۰.۶ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۹ تا ۱۳.۵ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی بدون تغییر بود. قیمت پیاز معادل ۲.۵ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۶ تا ۶.۳ درصد کاهش داشت.

** گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. بهای گوشت مرغ معادل۱.۱ درصد افزایش یافت.

** قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود. بهای شکر معادل ۰.۲ درصد افزایش داشت.

** تغییرات یک ساله ۱۱ گروه مواد خوراکی

همچنین بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ لبنیات ۱۰.۹ درصد، برنج ۵.۹ درصد، حبوب ۲.۵ درصد، میوه های تازه ۵۷/۲ درصد، گوشت قرمز ۴.۴ درصد، قندو شکر ۴.۵ درصد و چای ۹.۵ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل رشد داشته است.

در همین حال نرخ تخم مرغ ۴.۱ درصد؛ سبزی های تازه ۹ درصد، گوشت مرغ ۷.۹ درصد و روغن نباتی ۰.۲ درصد طی یک سال گذشته با کاهش مواجه شده است.

برنج رشد شکر قند گوشت گوشت قرمز لبنان لبنیات میادین میوه و تره میوه و سبزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر