کد خبر: 246557 A

نتایج به ‌دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۰ است، که این شاخص در دی ماه ۱۳۹۳ در عدد «۲۰۹.۲» بدون تغییر باقی ماند.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۲ به‌ میزان «۱۵.۸» درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود شاخص بهای تولید کننده در دی ماه را منتشر کرد.

بنابر این گزارش، نتایج به ‌دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۰ است، که این شاخص در دی ماه ۱۳۹۳ در عدد «۲۰۹.۲» بدون تغییر باقی ماند.

شاخص مذکور در دی ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل «۱۲.۷» درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۲ به‌ میزان «۱۵.۸» درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

این شاخص در بین گروه‌های اصلی مانند «ساخت یا صنعت» و «حمل و نقل و انبارداری» نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۶ و ۰.۵ درصد کاهش داشته، اما همین شاخص‌ها نسبت به دی ماه سال گذشته به ترتیب ۹.۸ و ۱۹.۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین این شاخص در بین گروه «اطلاعات و ارتباطات» نسبت به ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر