کد خبر: 247015 A

پس از دریافت گزارش های فنی و ارزیابی ریسک هریک از شرکت های بیمه، با موسساتی که بدون رعایت ملاحظات بیمه گری اقدام به صدور بیمه نامه شخص ثالثبا تخفیف های غیر متعارف می نمایند، برخورد می کند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارائه تخفیفات بی رویه شرکت های بیمه در رشته شخص ثالثهشدار داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، به دنبال ارائه تخفیفات بی رویه شرکت های بیمه در رشته شخص ثالثبیمه مرکزی اطلاعیه ای در این خصوص صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: اخیرا برخی از شرکت های بیمه اقدام به ارائه تخفیف های غیرفنی و غیرمتعارف در رشته بیمه شخص ثالثنموده اند. با توجه به اینکه عملکرد رشته بیمه شخص ثالثدرصنعت بیمه در پنج سال گذشته زیانده بوده است، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، پس از دریافت گزارش های فنی و ارزیابی ریسک هریک از شرکت های بیمه، با موسساتی که بدون رعایت ملاحظات بیمه گری اقدام به صدور بیمه نامه شخص ثالثبا تخفیف های غیر متعارف می نمایند، برخورد می کند.

بیمه مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر