کد خبر: 253225 A

وزیر سابق کشور:

وی با بیان اینکه اقتصاد ما به صورت سنتی مبتنی برنفت پایه‌گذاری شده است، اظهار کرد: ما در گذشته آثار سوءوابستگی به نفت را دیدیم.

ایلنا وزیر کشور دولت دهم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده حداکثری از منابع موجود گفت: اقتصاد مقاومتی به این معنی نیست که از ظرفیت های بیرونی استفاده نکنیم، بلکه باید متکی به قابلیت ها و ظرفیت های درونی برای مقابله با تنش های احتمالی استحکام یابیم.

به گزارش ایلنا، محمدرضا نجار، وزیر کشور دولت دهم با اشاره به اینکه منظور از اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری مستحکم کردن پایه های اقتصاد است گفت: در مرحله اول باید از ظرفیت های موجود کمال بهره برده شود و در مرحله بعدی باید ظرفیت ها و پتانسیل ها را شناسایی و توسعه دهیم.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به این معنی نیست که از ظرفیت های بیرونی استفاده نکنیم بلکه باید متکی به قابلیت ها و ظرفیت های درونی برای مقابله با تنش های احتمالی استحکام یابیم.

وزیر سابق کشورمان با بیان اینکه اقتصاد ما به صورت سنتی مبتنی برنفت پایه گذاری شده است، اظهار کرد: ما در گذشته آثار سوء وابستگی به نفت را دیدیم. اما امروز حرکت های بسیار خوبی در این زمینه آغاز شده که البته کافی نیست.

نجار افزود: بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری ما باید به طور قطع قابلیت های دیگر کشورمان را به روی صحنه بیاوریم. در سالهای اخیر پس از انقلاب در بعد نیروهای انسانی و ظرفیت های انسانی رشد بسیار خوبی داشتیم و قابلیت هایی را از لحاظ آب و هوایی، معادن، ظرفیت های نرم افزاری و کارآفرینی و خلاقیت ارتباط منطقه ای که با کشورهای همسایه درمنطقه می‌توانیم داشته باشیم.

وی با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های فراوان در بخش کشاورزی افزود: با توجه به کمبود آب باید کشت مان را تغییر دهیم، این موارد مسائلی است که در بسته سیاستی به روش اجرایی باید مورد توجه قرار بگیرد. صحبت هایی برای تغییر کشت در بعد کلان شده است اما نیازمند برش های استانی است.

اقتصاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر