کد خبر: 253299 A

مدیرعامل بانک ملت:

ما توانسته‌ایم بر علیه خزانه‌داری انگلیس هم رای بگیریم، اما به دلیل اینکه خود انگلیس از اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند، گشایشی برای ما ایجاد نشد. اما همین که توانستیم از دادگاه انگلیس بر علیه خزانه‌داری این کشور رای بگیرم، نشان دهنده انجام شدن کار بزرگ و موفقیت آمیزی در این زمینه است.

مدیرعامل بانک ملت گفت: ما در دادگاه اروپا شکایت کردیم و در مرحله اول برنده و رای مثبت گرفتیم. این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در آنجا مدارک و دفاعیه خود را تقدیم دادگاه کردیم، در حال حاضر هم منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ساروخانی، در نشست خبری این بانک به مناسبت سالروز خصوصی سازی بانک ملت در خصوص آخرین وضعیت تحریم بانک ملت از سوی غرب گفت، گفت: ما کماکان در تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داریم و در عین حال اقدامات حقوقی و قضایی هم صورت داده‌ایم.

ما در دادگاه اروپا شکایت کردیم و در مرحله اول برنده و رای مثبت گرفتیم. این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در آنجا مدارک و دفاعیه خود را تقدیم دادگاه کردیم، در حال حاضر هم منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستیم.

ما توانسته‌ایم بر علیه خزانه‌داری انگلیس هم رای بگیریم، اما به دلیل اینکه خود انگلیس از اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند، گشایشی برای ما ایجاد نشد. اما همین که توانستیم از دادگاه انگلیس بر علیه خزانه‌داری این کشور رای بگیرم، نشان دهنده انجام شدن کار بزرگ و موفقیت آمیزی در این زمینه است.

بانک ملت تحریم بانکی محمدرضا ساروخانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر