در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: معاون توانبخشی بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری گفت: 32 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی است.