کد خبر: 109545 A

چکیده: «هم اکنون ۸ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۹۵۲ نفر بیمه‌شده اجباری، ۵۴۳ هزار و ۵۵۳ نفر بیمه‌شده اختیاری، ۷۲۲ هزار و ۴۳۰ نفر بیمه مشاغل آزاد، ۸۶۶ هزار و ۵۴۰ نفر بیمه‌شده راننده، ۴۶۱ هزار و ۴۷۵ نفر بیمه‌شده قالی‌باف، ۴۸۳ هزار و ۸۱۲ نفر بیمه‌شده کارگران ساختمانی و ۳ هزار و ۲۹۷ نفر تحت‌پوشش سایر بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی هستند».

تعداد ۳۳ میلیون و ۱۱ هزار و ۴۴۰ نفر تا پایان سال گذشته تحت‌پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گرفتند که از این تعداد ۱۲ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۲۵۸ نفر بیمه‌شده اصلی و ۲۰ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۱۸۲ نفر بیمه‌شده تبعی بوده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی و براساس گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی، تعداد مستمری‌بگیران تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۱،۴ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۷۶۷ نفر بوده است که از این تعداد ۲ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۸۷۶ نفر مستمری‌بگیر اصلی و ۲ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۸۹۱ نفر مستمری‌بگیر تبعی بوده‌اند.

همچنین از مجموع بیمه‌شدگان اصلی، بالغ بر ۸ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۹۵۲ نفر بیمه‌شده اجباری، ۵۴۳ هزار و ۵۵۳ نفر بیمه‌شده اختیاری، ۷۲۲ هزار و ۴۳۰ نفر بیمه مشاغل آزاد، ۸۶۶ هزار و ۵۴۰ نفر بیمه‌شده راننده، ۴۶۱ هزار و ۴۷۵ نفر بیمه‌شده قالی‌باف، ۴۸۳ هزار و ۸۱۲ نفر بیمه‌شده کارگران ساختمانی و ۳ هزار و ۲۹۷ نفر تحت‌پوشش سایر بیمه‌ها بودند.

براساس این گزارش تعداد کارگاه‌های فعال کشور تا پایان سال گذشته نیز یک‌میلیون و ۱۹۶هزار و ۹۸۹ نفر بوده است.
گفتنی است مجموع بیمه‌شدگان تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی با احتساب مستمری‌بگیران آن سازمان به ۳۷ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۲۰۷ نفر می‌رسند.

سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر