کد خبر: 138444 A

چکیده: در طول سال ۹۲ دو مرتبه مدیریت ارشد مجموعه تغییر یافته‌اند و پس از روی کار آمدن مدیریت جدید سیاست تعدیل و جود نداشته وبا تخاذ سیاست‌های مختلف و حل برخی از مشکلات از جمله خروج از ماده ۱۴۱ وضعیت تولید بهبود نسبی پیدا کده است و امید آینده به دلیل شرایط بهتر تولید در کارخانجات به وجود آمده است.

مدیر کارخانه آلومتک قزوین با ارسال نامه‌ای به ایلنا، برخی مطالب مطرح شده به نقل از رئیس شورای اسلامی این کارخانه را نارست خواند.

به گزارش ایلنا، متن کامل این جوابیه مطابق قانون مطبوعات در ادامه می‌آید:

با توجه به مشکلات مختلفی که در طول چند سال اخیر در صنعت به وجود آمده خصوصاً صنعت برق که باعثکاهش شدید تولید شرکتهایی مرتبط با این صنعت از جمله آلومتک شده است به طوری که مقدار تولید کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت تولید می‌باشد، ولی مدیران مجموعه راه‌های مختلفی را برای کاهش هزینه‌ها انجام دادند و به ناچار در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ و علی رغم میل باطنی تعدیل حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل انجام گردید در حال حاضر نیز تعداد پرسنل کارخانجات آلومتک و آلومراد ۱۹۳ می‌باشد که ۴۷ نفر از آن‌ها استخدام رسمی هستند.
در طول سال ۹۲ دو مرتبه مدیریت ارشد مجموعه تغییر یافته‌اند و پس از روی کار آمدن مدیریت جدید سیاست تعدیل و جود نداشته وبا تخاذ سیاست‌های مختلف و حل برخی از مشکلات از جمله خروج از ماده ۱۴۱ وضعیت تولید بهبود نسبی پیدا کده است و امید آینده به دلیل شرایط بهتر تولید در کارخانجات به وجود آمده است.
علی رغم مشکلات مختلف و کمبود نقدینگی حق بیمه پرسنل به طور کامل و به موقع پرداخت شده و هیچ گونه مشکلی در رابطه با بیمه تامین ا جتماعی برای پرسنل خصوصاً در رابطه با بازنشستگی وجود ندارد.
آمارهای ارائه شده در رابطه با تویلد و ظرفیت تولید کاملاً غلط بوده؛ و ظرفیت تولید این کار خانه حدود ۴۰ هزار تن در سال انواع هادی‌های مختلف هوایی می‌باشد و در طول چندین سال اخیر میزان تولید به مقدار کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت تولید کاهش پیدا کرده و در طول سال ۹۲ در ۵ ماهه اول سال حدود ۲۵۰ تن ولی ا تغییرات ایجاد شده و اجرای سیاست‌های مدیریت جدید مقدار تولید در چهار ماهه اخیر برابر با ۵۵۰ تن بوده است. در قسمت آلومراد نیز تولید ۵ ماهه اول سال مجموع راد و بیلت حدود ۸۴۰ تن و در جهار ماهه اخیر حدود ۱۲۵۰ تن می‌باشد و همچنین با توجه به مذاکرات با ریاست شورا کارخانجات ایشان اشاره به عدم درج کامل مطالب ارائه شده خود نموده‌اند که به پیوست نامه ایشان نیز جهت اطلاع تقدیم می‌گردد.
شرکت آلومتک(سهامی عام)

جوابیه های قابل تامل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر