کد خبر: 151605 A

چکیده: مسأله کودکان کاروخیابان نباید به دلسوزی‌های انسانی برای گروهی حاشیه‌ای تقلیل یابدبلکه باید نقش الگوهای توسعه و عملکرد اقتصاد سیاسی دولت‌ها نیز در این خصوص مورد توجه باشد.

وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی ضمن درختکاری با کودکان کار و خیابان: مسأله کودکان کار و خیابان نباید به دلسوزی‌های انسانی برای گروهی حاشیه‌ای تقلیل یابد.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی همزمان با هفته احسان و نیکوکاری در دره فرحزاد(خیابان امامزاده داوود) حضور یافت و همراه با کودکان کار و خیابانی در اقدامی نمادین یک اصله درخت به مناسبت روز درختکاری کاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی علی ربیعی در گفت وگو با کودکان کار وخیابان، گفت: مسأله کودکان کاروخیابان نباید به دلسوزی‌های انسانی برای گروهی حاشیه‌ای تقلیل یابد بلکه باید نقش الگوهای توسعه و عملکرد اقتصاد سیاسی دولت‌ها نیز در این خصوص مورد توجه باشد.
وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی در حاشیه این دیدار اظهار داشت: پدیده کودکان کار و خیابان یک واقعیت اجتماعی است که باید با همراهی همه شهروندان به سمت بهبهود ساختاری و سامان وضعیت آنان حرکت کنیم.
وی دربیان هدف خود از حضور در این محله فقیر نشین و کاشتن درخت همراه با کودکان کار و خیابان افزود: ‌‌ همان گونه که رئیس جمهور محترم نیز اعلام کرده‌اند مسائل اجتماعی جز با مشارکت مردم حل نخواهند و لذا مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌هاوگروه‌های داوطلبی باید نقش خود را درمقولاتی اجتماعی نظیر موضوع کودکان کار و خیابان گسترش دهند.
دکترربیعی تاکید کرد: البته این وظیفه ما مسئولین است که از طریق قانون گذاری، برنامه ریزی و ارتباط ساختارمند با رسانه‌هاو افکار عمومی جامعه مدنی را به مشارکت موثر‌تر در این مقولات تشویق کنیم.
دکتر ربیعی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در ساماندهی کودکان خیابانی عنوان کرد: تاکید کرده‌ام جلسات شورای ساماندهی کودکان خیابانی که پس از ۸ سال وقفه برگزار شده است به صورت مداوم و موثر ادامه یابد تا از این طریق ضمن سیاست گذاری در این حوزه، به هم افزایی بین دستگاه‌ها نیز دست یابیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اهتمام همگانی درخصوص پاسداری ازفضای سبز تاکید کرد: در مسیر تامین رفاه اجتماعی مردم باید به لوازم توسعه پایدارو حفاظت از محیط زیست توجه داشت.

اقتصاد حفاظت از محیط زیست دولت رسانه رفاه اجتماعی روابط عمومی قانون کار و رفاه اجتماعی کودکان وزارت تعاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر