کد خبر: 160886 A

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار گلستان:

کارگران مشمول قانون کار هستند و نباید برای آن‌ها از اسم‌های دیگر از جمله کارگران دولتی استفاده کرد تا به این طریق از مزایای قانونی آنها از جملع عیدی پایان سال کاست / به برخی اتفاقات درمان تامین اجتماعی انتقاد داریم اما نباید کارگران را از مالکیت تامین اجتماعی خارج کرد

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان با بیان اینکه تشکلات صنفی منتخبین جامعه کارگری هستند، گفت: تشکلات از طرف کارگران انتخاب می‌شوند تا حافظ منافع کارگران باشند.
به گزارش ایلنا، «سید هادی حسینی» در دیدار تشکلات کارگری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان گلستان با ابراز نگرانی از زمزه‌های شنید شده در برخی محافل که از برخی کارگران با عنوان «کارگران دولتی» یاد می‌شود افزود: می‌خواهند با استفاده ابزاری از مفهوم کارگران دولتی از مزایای کارگران شاغل در سازمان‌های دولتی بکاهند و به عنوان مثال مزایای عیدی آنها رابا کارمندان خود یکسان کنند.
وی از نمایندگان استان خواست به شدت در این خصوص پیگیر باشند و از حق این کارگران کوتاه نیایند و در ادامه افزود: کارگران مشمول قانون کار هستند و نباید برای آن‌ها از اسم‌های دیگر از جمله کارگران دولتی استفاده کرد تا به این طریق از مزایای قانونی آنها از جملع عیدی پایان سال کاست.
این فعال کارگری از واگذاری بخش درمان تامین اجتماعی به بهانه یکسان سازی درمان انتقاد کرد و گفت: هر چند ما هم به برخی اتفاقات درمان تامین اجتماعی انتقاد داریم اما نباید کارگران را از مالکیت تامین اجتماعی خارج کرد و ظلمی دیگر به آن‌ها روا داشت.
حسینی بیان داشت: تحریم‌ها، هدفمندی یارانه‌ها، سوء مدیریت برخی کارفرما‌ها، افزایش کمتر از تورم حقوق کارگران، تعطیلی کارخانجات فشار سنگینی بر کارگران وارد کرده است لذا دولت و مجلس باید به این قشر ضعیف جامعه کمک کنند نه اینکه باری بر روی دوششان اضافه کنند.
وی از نمایندگان خواست تا پیگیر سهم کارگران از سرانه بهداشت باشند و در ادامه اظهار داشت: سرانه بهداشت و شکل واگذاری سهم کارگران باید مشخص باشد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان با انتقاد از برخی ناملایمتی از طرف تامین اجتماعی به کارگران گفت: ارجاع‌های بی‌دلیل بیماران تحت پوشش از بیمارستانهای تامین اجتماعی به بیمارستانهای خصوصی ظلم در حق کارگر است.
وی در پایان تصریح کرد: کارگران صاحب اصلی تامین اجتماعی هستند و با اصلاح برخی قوانین می‌توان کمک شایانی به کارگران کرد.

ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر