کد خبر: 162823 A

روز گذشته رخ داد:

ین حادثه روز گذشته در حالی رخ داد که یک خودرو سواری ۲۰۶ در حین عبور از جنوب به شمال بزرگراه مدرس بالاتر از ظفر بایک کارگر شهرداری بشدت برخورد می کند.

برخورد یک دستگاه خودرو سواری در بزرگراه مدرس جان یک کارگر شهرداری را گرفت.

به گزارش ایلنا این حادثه روز گذشته در حالی رخ داد که یک خودرو سواری ۲۰۶در حین عبور از جنوب به شمال بزرگراه مدرس بالاتر از ظفر بایک کارگر شهرداری بشدت برخورد می کند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان تصادفات پلیس راهور فاتب ترکیب و تقارن همزمان دو خطا به نسبت، ۵۰ درصد عدم توجه به جلو از سوی راننده و ۵۰ درصد مقصر پیمانکار شهرداری به منظور عدم رعایت نکات ایمنی را مقصران این تصادف عنوان کردند.

کارگران تهران کارگران پیمانکاری حوادث حین کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر