کد خبر: 182839 A

درسال۹۲ اتفاق افتاد: / تکرار /

در سال گذشته، ۵۰۴ هزار و ۲۹۸ عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور انجام شد.

در سال گذشته، ۵۰۴ هزار و ۲۹۸ عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور انجام شد.

به گزارش ایلنا براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع ۵۰۴ هزار و ۲۹۸ عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی، ۸۱ هزار و ۶۱۶ مورد جراحی بزرگ، ۱۵۵هزار و ۷۰مورد متوسط و ۲۶۷ هزار و ۶۱۲ مورد جراحی کوچک بوده است.

همچنین، در سال گذشته، ۸۱۴ هزار و ۸۲۷ نفر در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور بستری و خدمات درمانی موردنیاز را دریافت کردند.

بر این اساس، از مجموع ۸۱۴ هزار و ۸۲۷ نفر بستری‌شدگان در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور در سال ۹۲ به تفکیک نوع بیمه درمانی، ۶۱۵ هزار و۲۳۵ مورد بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی، ۱۰۸ هزار و ۹۲۱ مورد خدمات درمانی، ۱۲ هزار و ۹۸۱ مورد نیروهای مسلح و یک‌هزار و ۴۹۰ مورد کمیته امداد، ۱۶هزار و ۵۶۸ مورد سایر بیمه‌ها و ۲۳هزار و ۶۳۲ مورد فاقد بیمه درمانی بودند.

اقتصادی و اجتماعی جراحی عمل جراحی کمیته امداد مراکز درمانی نیروهای مسلح میلیون اجتماعی تأمین سراسر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر