کد خبر: 256930 A

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی خبر داد:

«سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴ مهر ماه سال جاری در محاسبه ۴ درصد حق بیمه کارفرمایان از رویه جاری عدول کرده و سهم بیشتری - گاه تا 7 درصد - طلب می‌کند.»

رئیس کانون شوراهای اسلامی کارگران استان آذربایجان شرقی از رویه جدید سازمان تامین اجتماعی برای افزایش خود سرانه سهم ۴ درصدی کارفرمایان کارگاه‌های سخت و زیان‌آور خبر داد.

 «چنگیز قاسمی» در این باره به ایلنا گفت: کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در استان آذربایجان شرقی گزارش داده‌اند که سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴ مهر ماه سال جاری (۹۳) در محاسبه ۴ درصد حق بیمه کارفرمایان از رویه جاری عدول کرده و سهم بیشتری - گاه تا 7 درصد - طلب می‌کند. 

قاسمی با ذکر مثالی درباره منافع تامین اجتماعی از تغییر این قانون گفت: اگر قرار بود یک کارفرمایی بابت پرداخت سهم ۴درصدی بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور یک کارگر ۲۰ میلیون تومان به تامین اجتماعی پرداخت کند هم اکنون این رغم به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گفته وی، طبق ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی، این سازمان مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در یک کارگاه، طبق آیین نامه، معادل ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را از کارفرما محاسبه و مطالبه کند.

او با بیان اینکه این رویه جدید بار مالی هنگفتی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند و بدون شک روند اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آور با مشکل مواجه خواهد شد افزود: هم اکنون تعداد زیادی از کارگران واحد‌های آذربایجان شرقی که امکان بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور را دارند به علت آنکه کارفرمایانشان امکان پرداخت ۷ درصد بیمه برای بازنشستگی آنان را ندارند بازنشسته نمی‌شوند.

قانون مشاغل سخت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر