کد خبر: 259569 A

عضو هیات اجرایی خانه کارگر اصفهان

عضو هیات اجرایی خانه کارگر اصفهان از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار خواست تا برای افزایش واقعی حداقل دستمزد کارگران در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ سنت شکنی کنند.

«ابراهیم فتحیان» در این باره به ایلنا گفت: سالهاست که در جلسات شورای عالی کار رویه‌ای سنتی حاکم است که به موجب آن گروه کارگری همواره مقهور شرایط اقتصادی کشور و مشکلات کارفرمایان بوده‌ است.

وی ادامه داد: تا به امسال نتیجه چنین سیاستی افزایش جزئی و غیر واقعی دستمزد‌ها بوده و این درحالی است که در اصل فلسفله جلسات تعیین مزد شوارای عالی کار، تقویت قدرت خرید کارگران طبق معیارهای قانونی است.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه داد: از قرار معلوم در جلسات تعیین مزد امسال شورای عالی کار، اعضای گروه کارگری توانسته‌اند با تاکید بر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار مانع افزایش غیر واقعی دستمزد‌ها شوند.

وی افزود: به همین دلیل از گروه کارگری شورای عالی کار می‌خواهیم به مقاومت خود ادامه دهند زیرا معاش یک ساله جامعه کارگری در ‌‌نهایت تابع جلسات تعیین مزد شورای عالی کار خواهد بود.

فتحیان با تاکید براینکه چرخه سنتی کنونی حاکم در شورای عالی کار امکان افزایش واقعی مزد را به کارگران نمی‌دهد، ادامه داد: دولت نیز باید با تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور از امکان افزایش واقعی مزد کارگران حمایت کند.

این فعال کارگری افزود: در این میان کارگران از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی این توقع را دارند تا با توجه به تجربیات کارگری خود، نظر مثبت اعضای گروه‌های دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار را برای افزایش واقعی دستمزد‌ها جلب کند.

 
 
 
دستمزد 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر