کد خبر: 273101 A

از مجموع ۸۰ کارگر تعدیل شده معدن زغال سنگ زمستان یورت شمال غرب ۴۸ نفر به بیمه بیکاری معرفی شدند و هنوز وضعیت ۳۲ کارگر دیگر مشخص نیست.

منابع کارگری در معدن زمستان یورت شمال غرب گزارش کردند که ۴۸ نفر از ۸۰ کارگر اخراجی این معدن برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدند.

منابع خبری یا یادآوری اینکه معدن زمستان یورت شمال غرب اواخر فروردین ماه سال جاری این کارگران را اخراج کرده بود افزودند: در پی این تعدیل هم اکنون بخشهایی از این واحد معدنی خالی از نیروی کار شده است.

براساس اخباری که در حال حاضر ایلنا قادر به تایید یا رد صحت آنها نیست شنیده می‌شوددر پی اقدامات اعتراضی که بعد از این اخراج‌ها توسط باقیمانده کارگران معدن صورت گرفته ممکن است حدود ۳۲ نفر از کارگران اخراج شده توسط کارفرما به کار سابق خود بازگردند.

براساس اطلاعاتی که توسط کارگران به ایلنا گزارش شده است؛ حقوق آذر ماه سال گذشته ۶۰۰ کارگر این واحد معدنی تقریبا سه روز پیش به حساب آنها ریخته شده است و با این کار حجم معوقات مزدی آنها اکنون به ۴ ونیم ماه دستمزد و مطالباتی دیگری همچون مزایای اضافه کاری کاهش یافته است.

طبق اظهارات کارگران زمستان یورت، مشکل دیگر آنها بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است که باعث شده تا در حال حاضر تمدید دفترچه بیمه آنها با مشکل روبرو شود.

کارگران گلستان کارگران زمستان یورت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر