کد خبر: 273438 A

ششمین همایش ملی کار امروز درحالی برگزار شد که نزدیک به یک دهه از برگزاری آخرین همایش ملی کار می‌گذرد. آخرین همایش ملی کار در آذر ماه ۱۳۸۳ در آخرین دولت اصلاحات و با محوریت حقوق بنیادین کار، گفتگوهای اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی برگزار شد.

ششمین همایش ملی کار امروز درحالی برگزار شد که نزدیک به یک دهه از برگزاری آخرین همایش ملی  کار می‌گذرد. آخرین همایش ملی کار در آذر ماه ۱۳۸۳ و با محوریت حقوق بنیادین کار، گفتگوهای اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی برگزار شد. پس از آن با مسلط شدن رویکردهای متفاوت در دولت های نهم و دهم روابط کار دچار فراز و فرودهای متفاوتی شد که بر روند برگزاری این همایش‌ها هم بی تاثیر نبود. به نحوی که امروز پس از 10 سال مجددا نمایندگان دولت،کارگران و کارفرمایان در خصوص ضرورت بازنگری در سیاستهای کلان در حوزه روابط کار  به بحث و تبادل نظر نشسته اند.

تحقق برنامه ملی کار شایسته، اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، تقویت گفتگوی اجتماعی و سه جانبه گرایی، توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، توسعه حمایت‌های اجتماعی، ارتقای فرهنگ کار و تعاون و گذر از اقتصاد غیررسمی به رسمی  از محورهای اساسی این همایش دو روزه است.

تاریخچه همایش‌های ملی کار

سابقهٔ برگزاری همایش‌های ملی کار به قبل از انقلاب و برگزاری ۱۰ کنفرانس در راستای بهبود فضای کار و روابط کار بر می‌گردد. اولین همایش ملی کار، در اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با محوریت اشتغال، طرح ضرورت مساله آموزش و کسب مهارت کارگران، تشکیلات کارگری صحیح و نحوه تامین همکاری بخش خصوصی و دولتی در تهران برگزار شد. برگزاری این همایش‌ها تا سال ۵۷ بی‌وقفه ادامه یافت.اما در سالهای پس از انقلاب برای مدتی طولانی برگزاری این همایش ها به تعویق افتاد و سرانجام برای اولین بار با روی کار آمدن دولت اصلاحات، در مهرماه ۱۳۷۸  برگزار شد. پس از آن در سالهای ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳ همایش‌های ملی کار بدون وقفه و با محورهای مختلفی برگزار شد. عمدهٔ مباحثی که دوره‌های مختلف برگزاری این همایش‌ها مطرح می‌شد بر سه جانبه گرایی در عرصه کار و ضرورت تشکلیابی نهادهای کارگری و کارفرمایی و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی گروهای مختلف کارگری تاکید می‌شد و مسائل و چالش‌های مختلف حوزهٔ کار مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گرفت. 

اهمیت دادن به حقوق بنیادین کار با تکیه بر آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل یابی، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی و تساوی زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن کار و ممنوعیت کار کودک و رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت از جمله محورهای مهم در آخرین کنفرانس برگزار شده در حوزهٔ روابط کار بود.

هفته کارگر 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر