کد خبر: 274746 A

در حالی که حدود ۱۵۰ کارگرقراردادی «ذوب اهن اردبیل» از اردیبهشت ماه سال ۹۳ و در پی پایان قرارداد کارشان اخراج شده بودند، یک منبع خبری از صدور حکم بازگشت به کار ۱۲۰ نفر از این کارگران خبر داد.

به گزارش ایلنا، کارفرما ی کارخانه ذوب آهن اردبیل به بهانه اینکه تولید در این واحد صنعتی توجیه اقتصادی ندارد فعالیت این کارخانه را از اردیبهشت ماه سال ۹۳ متوقف کرده است و به همین دلیل بغیر از ۲۵ کارگر رسمی و چند نگهبان، قرارداد کار حدود ۱۲۰ کارگر قرار دادی کارخانه ذوب آهن اردبیل در سال ۹۴ به دلیل عدم نیاز تمدید نشد و در نهایت این کارگران برای پیگیری مطالبات مزدی معوقه یکسال گذشته خود به اداره کار اردبیل شکایت کردند.

برپایه این گزارش، مرجع رسیدگی کننده به این شکایت در اداره کار اردبیل با این استدلال که از یکسو «دلایل موجهی دال بر تعطیلی کارخانه وجود ندارد» و از سوی دیگر «ماهیت کار کارگران ذوب اهن اردبیل دائمی است» اخراج آنها را نپذیرفته و برای آنها رای بازگشت به کار صادر کرده است.

کارگران با بیان اینکه رأی اداره کار اردبیل قطعی و لازم الاجراست و کارفرما مکلف به تمدید قرار داد کار کارگران در سه ماه آینده شده است؛ افزود: با این وجود شنیده‌ایم کارفرما قصد اجرای حکم بازگشت به کار کارگران را ندارد.

کارگران همچنین درباره مطالبات معوقه‌شان گفتند: کارفرما در حالی یک روز پیش از آغاز سال نو به هر کارگر مبلغ یک میلیون تومان علی الحساب پرداخت کرده است که کارگران ۱۱ ماه حقوق معوقه در ماهای اردیبهشت، خرداد، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین ۹۴ به همراه حق عیدی سال ۹۲ و ۹۳ را از کارفرما طلب دارند.

کارگران آذربایجان غربی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر