کد خبر: 281768 A

گزارش خبری

مصوبه سال گذشته شورای عالی کار در خصوص جلوگیری از کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی در 12 ماه گذشته نزدیک به 2 هزار و 304 میلیارد تومان از درآمد‌های بالقوه خود را از دست بدهد. فعالان کارگری معتقدند این مبلغ می‌توانست صرف بهبود خدمات تامین اجتماعی به کارگران شود.

به گزارش ایلنا، طبق آمارهای سازمان تامین اجتماعی حدود 8 میلیون نفر از جمعیت 12 میلیون نفری بیمه شدگان این سازمان را کارگران شاغل تشکیل می‌دهند. با توجه به مبلغ 80 هزارتومانی بن کارگری در سال گذشته، لغو کسر حق بیمه از بن کارگری باعث شد تا در یک سال گذشته حدود 2 هزار و 304 میلیارد تومان از درآمدهای جاری سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد.

چرا کسر شد، چرا لغو شد

سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال 93 برای نخستین بار تصمیم گرفت تا از اختیارات قانونی خود برای افزایش درآمدهای مربوط به حق بیمه های وصولی‌اش استفاده کند. این سازمان در فروردین ماه سال گذشته با صدور بخشنامه‌ای از کارفرمایان خواست تا به استناد تبصره ماده 30 قانون تامین اجتماعی بابت مزایای بن کارگران حق بیمه بپردازند.

کارشناسان مستقل بیمه‌های اجتماعی در آن مقطع این گمان را مطرح کرده بودند که طولانی شدن پرداخت بدهی‌های انباشته شده دولت، تامین اجتماعی را به توسل به کسر حق بیمه از بن کارگری مجبور ساخته است اما انگیزه این اقدام هر چه بود، با استناد به قانون تامین اجتماعی و در جهت منافع کارگران بیمه شده در هنگام کار و به ویژه بازنشستگی قابل تعریف بود.

این اقدام سازمان تامین اجتماعی در آن زمان با واکنش مثبت نهاد های صنفی کارگری همراه شد چرا که به باور آنان حق بن بخشی از مزد کارگر است که از سالهای جنگ تاکنون به دلیل آنچه همواره مشکلات اقتصادی کارفرمایان خوانده می‌شده، بطور غیر قانونی از پرداخت حق بیمه معاف بوده است.

با این حال فشار کارفرمایان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجموعه مدیران ارشد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باعث شد تا به فاصله کوتاهی از ابلاغ این بخشنامه، در تاریخ 24 تیرماه 93 شورای عالی کار به استناد تبصره سوم ماده 36 قانون کار سازمان تامین اجتماعی را از ادامه کسر حق بیمه از بن کارگری منع کند.

شورای عالی کار که با وجود پنج نماینده دولتی در مقابل سه نماینده از گروه های کارگران و کارفرمایان نهادی تحت تسلط دولت محسوب می‌شود، براساس این ماده قانونی استدلال کرده بود مزایای رفاهی و انگیزشی همچون کمک هزنیه مسکن و خوار بار جزء مزد مبنا محسوب نمی‌شود و بنابراین نباید بابت آن به مبلغی را تحت عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرد.

بن کارگری حق بیمه بن کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر