کد خبر: 285103 A

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : سیاست گذاری درزمینه افزایش کیفیت خدمت رسانی به کارکنان و ارباب رجوع،استقرارنظام جامع رفاه کارکنان و تدوین برنامه جامع مربوط به اصلاح ساختار نظام پرداخت با رعایت عدالت از اولویت های کاری این معاونت است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، ملک محمد نجفی در شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس به دیدگاه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص عوامل انگیزشی اشاره و اظهار کرد: یکی از اولویت های معاونت توسعه مدیرت و منابع این وزارت خانه، سیاست گذاری وبرنامه ریزی درخصوص تدوین نظام جامع مدیریت منابع انسانی به منظور استقرارنظام های انگیزشی کارکنان ،‌نظام انتصاب وشایسته سالاری و ارتقاء سطح کیفی منابع انسانی است.
وی با اشاره به اهمیت سیاست گذاری درزمینه افزایش کیفیت و کمیت خدمت رسانی به کارکنان و ارباب رجوع، استقرارنظام جامع رفاه کارکنان و تدوین برنامه جامع مربوط به اصلاح ساختار نظام پرداخت با رعایت عدالت را از دیگر اولویت های این معاونت اعلام کرد.
استقرار نظام مدیریت هزینه و درآمد به منظوررعایت صرفه جویی درمصارف و عدالت در توزیع منابع و امکانات،  برنامه ریزی به منظور شفاف سازی شیوه های هدایت ونظارت براجرا درزمینه های مالی،‌ پشتیبانی و اداری و ایجاد بسترمناسب درخصوص توانمند سازی سرمایه انسانی از دیگر مواردی بود که نجفی به عنوان اولویت های معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدانها اشاره کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت مطالعه وارائه پیشنهاد درخصوص استقرارنظام بودجه ریزی عملیاتی وتوزیع عادلانه منابع و تجهیزات، ایجاد هماهنگی وتعامل با سازمان های وابسته درخصوص مدیریت منابع انسانی را از دیگر موارد و اولویت های این معاونت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد.
خدمت رسانی شورای اداری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سیاست نظام پرداخت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر