کد خبر: 290496 A

به دنبال انتشار خبر مربوط به پرداخت نشدن سه ماه مطالبت مزدی کارگران مهماندار راه‌آهن شرق که در تاریخ 21 تیرماه از سوی خبرگزاری کار ایران منتشر شد، روابط عمومی اداره کل راه‌آهن شرق کشور توضیحاتی را جهت انتشار در اختیار ایلنا گذاشت.

به دنبال انتشار خبر مربوط به پرداخت نشدن سه ماه مطالبت مزدی کارگران مهماندار راه‌آهن شرق که در تاریخ 21 تیرماه از سوی خبرگزاری کار ایران منتشر شد، روابط عمومی اداره کل راه‌آهن شرق کشور توضیحاتی را جهت انتشار در اختیار ایلنا گذاشت.

به گزارش ایلنا متن کامل این توضیحات به شرح ذیل است:

در خصوص خبر منتشر شده در آن خبرگزاری با کد خبر 289854 مورخ 21/04/94 با عنوان «تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق 100 مهماندار راه‌آهن شرق» به اطلاع می‌رساند که قطار تهران-طبس متعلق به بخش خصوصی و شرکت حمل و نقل ریلی رجا(با مرکزیت تهران) می‌باشد که از اسفند ماه سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شده است  واین مساله هیچگونه ارتباطی با اداره کل راه‌آهن شرق ندارد در صورتی که دو عنوان و همچنین متن خبر مهمانداران این قطار با عنوان مهمانداران راه آهن شرق ذکر شده‌اند که خلاف واقع می‌باشد.

همچنین شرکت پیمانکاری «جهان گلشن امین» که مطابق متن خبر مربوطه مسئولیت این کارگران را بر عهده دارد و به عنوان پیمانکار کنونی راه آهن شرق ذکر شده است در این خصوص هیچگونه قراردادی با اداره کل راه‌آهن شرق ندارد و این مورد هم خلاف واقع می‌باشد.

لازم به ذکر است که قبلا هم در خبرهای قبلی آن خبرگزاری خبرهای مشابه دیده شده و جوابیه هم از طرف این اداره کل صادر شده است لذا تکرار این اشتباه سوال برانگیز بوده و خارج از اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی و اصل دقت، امانتداری و صحت خبر می‌باشد.

با توجه به اصل امانت‌داری و رعایت صحت در انتشار اخبار و همچنین ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به اصلاح خبر و انتشار مطلب اقدام فرمایید.

کارگران راه آهن کارگران حمل و نقل کارگران راه آهن شرق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر