کد خبر: 291707 A

منابع کارگری ایلنا در کارخانه «گسترش مانا ساز» از پرداخت 2ماه از مجموع 4 ماه معوقات حقوقی حدود 103 کارگر این واحد صنعتی خبر می‌دهند.

منابع کارگری در کارخانه  گسترش مانا ساز می گویند: طی چند سال گذشته کارفرمای این واحد تولید کننده انواع قطعات سنگین بتنی و فلزی به دلیل ناتوانی های مالی  توان پرداخت بموقع دستمزد کارگران وسایر هزینه های کارخانه را نداشت اما به تازگی با تامین شدن منابع مالی دو ماه از  معوقات مزدی آنها پرداخت شده است.

به گفته منابع کارگری ایلنا هم اکنون در قسمت تولید قطعات فلزی کارخانه مانا ساز حدود 103 کارگر رسمی قدیمی و قرارداد موقت با سابقه کار می‌کنند که پس از دریافت معوقات مزدی فرودین و اردیبهشت ماه سال جاری هنوز بابت مزد خرداد و تیر ماه بستان کار هستند.

همچنین گفته می‌شود که کارفرمای مانا گستر هم اکنون  بابت حق بیمه معوقه این کارگران به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

طبق اظهارات کارگران این کارخانه ،واحد قطعات بتنی این کارخانه نیز در ماه های پایانی سال گذشته (93) تعطیل شد و از آن زمان تاکنون کارگران شاغل در این بخش به سایر قسمت‌های کارخانه منتقل شدند.

کارگران  کارخانه مانا ساز  مدعی هستند که صرف نظر از آنکه تشدید شدن مشکلات اقتصادی در بروز وضعیت نامناسب کنونی بی تاثیر نبوده است اما در عمل نمی توان تاثیر نوع مدیریت این واحد صنعتی را نیز در بروز مشکلات کنونی بی‌تاثیر دانست.

کارگران قزوین کارگران گسترش مانا ساز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر