کد خبر: 294030 A

زنان خانه داری که دارای شرایط قانونی هستند از تاریخ 17 آذرماه سال 87 می توانند از خدمات سازمان امین اجتماعی اسفاده کنند.

به گزارش ایلنا «سیروس نصیری» مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اعلام این خبر  گفت: از نظر مقررات تامین اجتماعی زنان خانه دار برای استفاده از خدمات این سازمان در زمره مشمولین بیمه صاحبان حرفه‌ها ومشاغل آزاد قرار هستند و در صورت تمایل می توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی به صورت خود اظهاری با عنوان خانه دار و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان بهره مند شوند.

وی افزود: بر این اساس زنان خانه دار می توانند خود را بیمه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد نمایند و حق بیمه را نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

نصیری با بیان اینکه حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد 45سال است که در غیر این صورت متقاضی می بایست 2برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، تصریح کرد: چنانچه متقاضی در زمان درخواست دارای حداقل 10سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، از اعمال شرط سنی معاف خواهد بود و به عبارت دیگر با هر سنی این گروه از متقاضیان می توانند بیمه شوند.

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در صورتی که متقاضیان بیمه زنان خانه دار، سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی را نداشته باشند، می توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمایند. چنانچه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت 360روز ویا بیشتر نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین360روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار می گیرد.

نصیری گفت: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی حسب مورد با معرفی از سوی مراجع مذکور در صورتی که کمتر از 50 سال سن داشته باشند، در اجرای بند"ب" ماده 11 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه ها و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به گروههای خاص جامعه از تاریخ 21/12/1389 با معافیت از پرداخت حق بیمه به میزان ده بیست و هفتم حق بیمه کامل(با نرخ 27درصد) بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار که حق بیمه آن از محل منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه ها تأمین می شود، مشمول تعهدات قانونی مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی قرار گیرند.

بازنشستگی تامین اجتماعی دستمزد زنان خانه دار کمیته امداد امام خمینی
نرم افزار موبایل ایلنا