کد خبر: 296280 A

نزدیک به 100 نفر از کارگران شهرداری بروجرد که هنوز بابت مطالبات مزدی معوقه از کارفرما طلبکارند اخراج شدند.

منابع کارگری ایلنا در شهرداری بروجرد اعلام کردند که کارگران اخراج شده بخشی از جمعیت دو هزار نفری کارگران  خدماتی و فضای سبز  شهرداری بروجرد هستند.

گفته می شود میانگین سابقه این کارگران  10 تا 15 سال است و آنها هنوز دست کم بابت دو ماه مزد پرداخت نشده طلبکار هستند.

بر پایه اطلاعاتی که به نقل از این کارگران اخراجی در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است آنها بعد از اتمام قراردادهای کارشان در راستای اجرای سیاست کاهش هزینه شهرداری اخراج شده اند.

به گفته کارگران شاغل درشهرداری بروجرد،کارفرما قصد دارد به مرورتعداد کارگران اخراجی خود را به 800 نفر برساند که در این مورد  کارگران با تجمع مقابل  ساختمان فرمانداری وشورای شهر بروجرد نارضایتی خود را با مسئولان شهرداری اعلام کرده اند.

به گفته آنان مسئولان شهرداری بروجرد مدعی هستند که در نتیجه کاهش فعالیت های ساختمانی در آمد این مجموعه به نسبت گذشته کاهش یافته است و به همین دلیل جدا از تعدیل اخیر از مدتی قبل مطالبات مزدی آنها با تاخیر پرداخت شده است

کارگران لرستان کارگران بروجرد
نرم افزار موبایل ایلنا