کد خبر: 298163 A

کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی خواستار شد:

اعضای هئیت مدیره و بازرسان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی خواستار تعیین تکلیف بیمه کارگران اعضای صندوق حمایت و بازنشستگی آینده سازشدند.

اعضای هئیت مدیره و بازرسان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی خواستار تعیین تکلیف بیمه کارگران اعضای صندوق حمایت و بازنشستگی آینده سازشدند.

به گزارش ایلنا هئیت مدیره و بازرسان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با صدوربیانیه ای با اشاره به کثرت شکایات کارگران بیمه شده صندوق بیمه آینده ساز  تصریح کرده اند: اینکه طرح کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود با عنایت به لزوم توجه به فرمایشات مقام  معظم رهبری در خصوص توجه به ضلع ضعیف مثلث کار یعنی کارگران و با عنایت به بیانات معظم له در خصوص رفع موانع تولید ، در سال دولت و ملت , همدلی و همزبانی ضمن تقدیر حمایت قاطع خود را در خصوص اقدام به تعیین تکلیف بیمه کارگران عضو صندوق بیمه حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تامین اجتماعی را اعلام می داریم .

 در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: انتظار داریم نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی با رای بالای خود نسبت به تغییر وضعیت کارگران متضررصندوق بیمه آینده ساز به سازمان تامین اجتماعی اقدامات اساسی صورت دهند.

کارگران آذربایجان شرقی کارگران و سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا