کد خبر: 298457 A

ادغام اداره کار آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند باعث شد؛

با گذشت نزدیک به دو ماه از بیکار شدن نزدیک به 70 کارگر پیمانکاری پالایشگاه آبادان هنوز این کارگران بابت مزد معوقه طلبکارند.

«مصطفی نظری» نماینده محوری کانون شوراهای اسلامی کار در شهرستانهای آبادان و خرمشهر در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: تا پیش از شروع فصل تابستان این کارگران از طریق شرکت پیمانکاری «ساختمان نصب» در بخش ساخت و نصب  تاسیسات پالایشگاه آبادن فعالیت داشتند.

وی ادامه داد: قرارداد این کارگران همزمان با شروع فصل تابستان خاتمه یافت و باتوجه به وضعیت روبه اتمام پروژه ای که این کارگران در آن شاغا بودند دیگر با آنها قرارداد جدید بسته نشد و در نتیجه آنها بیکار شند.

به گفته این فعال کارگری، شرکت پیمانکاری ساختمان نصب که در پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی مشارکت دارد در گذشته نزدیک به 2 هزار کار داشت اما رکود اقتصادی سنوات گذشته باعث شده است شمار قابل توجهی از این کارگران به تدریج با خاتمه یافتن قرار داد کارشان تعدیل شوند.

او افزود: بصورت مشخص 70 کارگری که از طریق این شرکت در پالایشگاه آبادان کار می‌کردند در زمان اشتغال بابت سه ماه مزد معوقه شکایتی را در اداره کار مطرح کرده بودند اما از زمانی که اداره کار شهر‌های آبادان و خرمشهر، در منطقه آزاد اروند ادغام شده رسیدگی به پرونده این کارگران مانند سایر پرونده‌های مطروحه در این اداره با تاخیر پیش‌برود.

نظری افزود: وضعیت به وجود آمده باعث شده است تا باگذشت نزدیک به دو ماه از اخراج کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان آنها هنوز برای دریافت معوقات مزدی خود با مشکل مواجه شوند.

کارگران خوزستان کارگران ساختمان نصب
نرم افزار موبایل ایلنا