کد خبر: 300534 A

۲۹۰ کارگرا تعدیل شده مجتمع نیشکر «میان آب» نسبت به اقدام تازه کارفرمای این واحد صنعتی در خصوص استخدام کارگران غیر بومی معرتض شدند.

فعلان صنفی کارگری استان خوزستان با اعلام این خبر به ایلنا افزودند: خرداد ماه سال جاری شرکت کشت وصنعت نیشکر «میان آب»۲۹۰ نفر از کارگران روز مزدی  که در مجاورت این کارخانه در روستایی به همین نام ساکن هستند را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کار تعدیل کرد و مدتی بعد به جای آنها کارگرانی را اهالی غیر بومی روستا استخدام کرد.

به گفته این منابع  در اعتراض به این اقدام کارفرمای نیشکر میان آب، کارگران تعدیل شده با مراجعه به نهادهای مختلف اداری خواهان بازگشت به کار خود شدند اما در نهایت چون به نتیجه‌ای نرسیدند برای روز چهارشنبه (۲۸ مرداد ماه) به همراه خانواد‌هایشان در محدوده این شرکت تجمع کردند.

در این رابطه به نقل از کارگران نیشکر میان آب گفته می‌شود که تاپیش از اخراج اخیر، کارفرمای این واحد صنعتی بصورت معمول هر شش ماه یک بار همه کارگران روزمزد خود را اخراج و در نهایت پس از گذشت چند روز آنها را به کار سابق خود باز می‌گرداند و برهمین اساس تعدیل شوندگان انتظار داشتند که این بار نیز پس از چند روز به کار سابق خود بازگردند.

به گفته این کارگران از قرار معلوم چون این بار کارفرمای میان آب قصد جذب دوباره کارگران تعدیل شده را نداشت به جای آنها افراد غیر بومی را از مناطق اطراف استخدام کرد و همین مسئله باعث شد تا کارگران تعدیل شده به همراه خانواده خود مقابل کارخانه تجمع کردند.

برپایه این اظهارات هرچند در جریان تجمع روز ۲۸ مرداد اعضای خانواده‌های کارگران تعدیل شده نیشکر میان آب در مقابل محوطه کارخانه، تعدادی از تجمع‌کنندگان بصورت موقت بازداشت شدند اما در نهایت این اقدام اعتراضی باعث شد تا برخی مسئولان محلی برای بازگشت به کار این کارگران پادرمیانی کنند.

به گفته منابع ایلنا با وجود پادرمیانی مسئولان محلی اما هنوز به درستی معلوم نیست که در صورت موافقت کارفرما برای بازگشت به کار این کارگران شرایط شغلی آنها در حضور کارگران جایگزین شده چه تغییری خواهد.

کارگران خوزستان کارگران شرکت طرح نیشکر میان آب
نرم افزار موبایل ایلنا