کد خبر: 301155 A

۳۵ کارگر کارخانه «پردیس سرام پاژ» در استان خراسان رضوی به دلیل خاتمه قرارداد اخراج شدند.

فعالان صنفی کارگری شهرستان نیشابور با اعلام این خبر به ایلنا گفتند که حدود یک ماه از اخراج این کارگران می‌گذرد و در این مدت کارگران تعدیل شده به امید آنکه ممکن است پس از چند روز یا چند هفته دوباره استخدام شوند از طرح مشکل خود خودداری کردند.

برپایه این اطلاعات کارگران اخراجی کارخانه پردیس سرام دست کم بین دو تا ده سال یابقه کار داشتند و تا پیش از خاتمه قرارداد به عنوان بخشی از ۶۰۰ کارگر شاغل در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند.

این کارگران به نقل از کارفرما پردیس سرام پاژ دلیل اخراج خود را رکود بازار فروش محصولات عنوان می‌کنند ودر عین حال مدعی می‌شوند که در زمان اشتغال به دستور کارفرما برای افزایش تولید از ساعات استراحت روزانه آنها (ناهار و نماز) کاسته شده‌است.

در عین حال گفته می‌شود که این کارگران تعدیل شده مانند دیگر همکاران خود هنوز بابت دو ماه مطالبات مزدی طلبکارند.

به ادعای کارگران تعدیل‌های اخیر پردیس سرام پاژ در حالی صورت گرفته است که  به دستور کارفرما همه کارگران این واحد تولیدی از تاریخ ۶ تا ۲۹ تیر ماه بصورت اجباری به مرخصی بدون حقوق اعزام شده‌بودند.

کارگران خراسان رضوی کارگران پردیس سرام پاژ
نرم افزار موبایل ایلنا