کد خبر: 301268 A

جمعی از کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام صبح امروز در اعتراض به کاهش یافتن بخشی از مزایای مزدی خود تجمع کردند.

براساس اخباری که به نقل از فعالان صنفی کارگری خوزستان در اختیار ایلنا قرار گرفته است، معترضان از جملع کارگرانی هستند که از طریق شرکت پیمانکاری فریمکو‌ در شرکت پتروشیمی بس‌اران مشغول کارند.

در این باره گفته می‌شود معترضان که تعداد آن‌ها تا حدود ۱۰۰ نفر برآورد می‌شود از جمله کارگران واحد تعمیرات و نگهداری هستند.

این کارگران از صبح امروز در اعتراض به آنچه که کاهش مزایای مزدی مرداد ماه آن‌ها عنوان می‌شود فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

به گفته این کارگران از قرار معلوم در محاسبه دستمزد مرداد ماه آن‌ها مبلغی که تاپیش از این از سوی پیمانکار بابت سایر مزایا به آن‌ها تعلق می‌گرفت کسر شده است.

منابع ایلنا به نقل از معترضان در این باره می‌گویند: سال گذشته مدیریت مجتمع پتروشیمی بندرامام در مقام کارفرمای اصلی تصمیم گرفت تا مزایای مزدی و حق شب‌کاری کارگران شاغل در واحدهای مختلف این مجتمع را به ترتیب معادل ۳۰ و ۳۵ درصد مزد پایه افزایش دهد.

برپایه این توضیحات این افزایش از دی ماه سال گذشته عملیاتی شد و در نتیجه دستمزد کارگران پیمانکاری شرکت‌های مختلف مجتمع پتروشیمی بندر امام افزایش یافت.

کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام با یادآوری اینکه تا قبل از این تصمیم مدیریت، ماهانه به هر کارگر بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بابت سایر مزایا تعلق می‌گرفت افزودند: بصورت میانگین پیمانکار موظف بود تا بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از این مبلغ را به هر کارگر پرداخت کند.

طبق گفته این کارگران از دی ماه سال ۹۳ که سرانجام مصوبه مدیریت در خصوص افزوده شدن ۳۰ درصد دستمزد پایه هر کارگر به مبلغ سایر مزایا اجرایی شد، تمامی کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت‌های مختلف این واحد پتروشیمی مزایای مزدی جدید را به همراه مبلغ قبلی دریافت می‌کردند.

منابع ایلنا می‌گویند از قرار معلوم کارفرمایان اصلی و واسط کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندرامام به توافق رسیده‌اند تا دیگر قسمتی از مبلغ مزایای قبلی را به کارگران پرداخت نکنند.

برپایه این اظهارات ماه گذشته تصمیم جدید کارفرما و پیمانکار در خصوص کارگرانی که از طریق شرکت پیمانکاری رامپکو در واحد پتروشیمی فراورش مشغول کار هستند برای نخستین ‌بار اجرایی می‌شود و این بار در ادامه اجرای این تصمیم اکنون نوبت کارگرانی است که از طریق شرکت پیمانکاری فریم‌کو در واحد پتروشیمی بس‌پاران بندر امام فعالیت دارند.

در خصوص پیگیری این مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی بندر امام به خبرنگار ایلنا گفت که طبق پیگیری‌های انجام شده وضعیت در پتروشیمی بس‌پاران به حالت عادی و معمول است و بصورت مشخص خبر اعتراض کارگران پیمانکاری این مجموعه صحت ندارد.

 

کارگران مناطق آزاد کارگران نفت، گاز و پتروشیمی
نرم افزار موبایل ایلنا