کد خبر: 304956 A

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استاندارد سازی مفاهیم سازمان‌های کارگری و کارفرمایی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی اعلام کرد به منظور انسجام، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی کشور، موضوع شناسایی واژه‌های تخصصی وزارتخانه متبوع و استاندارد سازی آن‌ها به عنوان یکی از فعالیتهای خود در دستور کار قرار داده است.

بر پایه این گزارش تعاریف ۳۵ واژه مرتبط با فعالیتهای اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را با مشارکت آن اداره کل و مرکز آمار ایران در سطح ملی استاندارد گردیده است.

 لازم به ذکر است نسخه الکترونیکی تعاریف مذکور از طریق پورتال تخصصی مرکز به نشانی www. amarkar. ir قابل دسترسی می‌باشد.

استاندارد کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استاندارد سازی مرکز آمار
نرم افزار موبایل ایلنا