کد خبر: 304989 A

منابع کارگری ایلنا در شرکت اتوبوسرانی نیشابور مدعی شدند: حق بیمه بیش از ۱۴۰ کارگر راننده این شرکت از دو ماه پیش تاکنون به صورت کامل پرداخت نشده است.

کارگران اتوبوس رانی نیشابور که معتقدند کسر حق بیمه از مزایای بن واضافه کاری به سود دوران مستمری بگیری آنهاست؛ افزود: از حدود ۳ ماه پیش شهردار جدید نیشابور بدون توجه به تاکیدات قانونی حق بیمه‌آنها را بدون درنظر گرفتن مزایای اضافه‌کاری محاسبه و به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

به گفته آنان هم اکنون در دیگر مجموعه‌های موتوری، فضای سبز، خدمات، آتش نشانی شهرداری نیشابور نزدیک به هزار کارگر مشغول کارند که حق بیمه آنها نیز برمبنای اضافه کاری پرداخت نمی‌شود.

آنها با یادآوری تکلیفی که در بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی تعیین شده است، ادامه می‌دهند: براساس این ماده قانونی حق بن کارگری و اضافه کاری بخشی از مزایای نقدی و غیر نقدی است که بصورت مستمر به آنها پرداخت می‌شود و کارفرما موظف است بابت آن به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه بپردازد.

به گفته این کارگران تعداد زیادی از همکاران آنها نسبت به وضعیت پیش آمده معترض هستند اما نگرانند که مبادا  پس از  پیگیری قانونی موقعیت شغلی آنها متزلزل شود.

این کارگران می‌گویند : بصورت مشخص به تازگی یکی از کارگران شاغل در بخش اداری شهرداری نیشابور به دلیل پی گیری‌ هایی که در این موردانجام داده است از واحد خود به واحد نگهبانی انتقال داده شده است.

به ادعای آنان اگر این روند در شهرداری ادامه پیدا کند و حق بیمه آنها همچنان براساس دستمزد پایه کسر شود تمامی ۱۴۰ راننده اتوبوسرانی نیشابور باید در زمان بازنشستگی معادل حداقل مستمری را دریافت کنند .

کارگران خراسان رضوی کارگران اتوبوس رانی نیشابور
نرم افزار موبایل ایلنا