کد خبر: 305634 A

اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، انتخابات کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی، با حضور نماینده اداره کار روز جاری در مشهد برگزار شد.

طبق این گزارش، این دوره از انتخابات برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی برگزار شده است.

در این انتخابات، پنج نفر عضو اصلی هیئت مدیره و دو نفر به عنوان عضو علی البدل و برای بازرسین، دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل کانون انجمن‌های صنفی کارگران  ساختمانی انتخاب شدند.

از بین افرادی که کاندیدا شده بودند، به ترتیب: «محمد رضا داوری»، «رضا امیر آبادی»، «محسن امیر آبادی»، «ابوالفضل قدمیاری»، «کریم علی‌زاده»، «عبدالله قدمیاری» و «جواد قدمیاری» به عنوان اعضای هیئت مدیره اصلی کانون و «مجتبی نیکو منش» و «داودافشار مقدم» به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

برای بازرسی نیز، «محمد حسین باقری» و «محمد بشکنی» به عنوان بازرس اصلی و «محمد عسگری» به عنوان بازرس علی البدل کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان خراسان رضوی انتخاب شدند.

انتخابات کانون کارگران ساختمانی خراسان رضوی
نرم افزار موبایل ایلنا