کد خبر: 309515 A

در شش ماه نخست سال جاری اتفاق افتاد:

طی برگزاری ۶۶ جلسه کمیته بدوی و ۱۰ جلسه کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور، ۲۹۴۳ پرونده در شش ماهه ابتدای سال جاری در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا محمود احمدی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی  با اشاره به اهمیت سلامت نیروی انسانی در محیط کار در رابطه با این خبر اظهار داشت: مشاغل سخت‌ و زیان‌ آور تحت عنوان کارهایی‌ است‌ که‌ در آن‌ها عوامل‌ فیزیکی‌، شیمیایی‌، مکانیکی‌ و بیولوژیکی‌ محیط‌ کار غیر استاندارد بوده‌ که‌ در اثر اشتغال‌ کارگر تنشی‌ به‌ مراتب‌ بالا‌تر از ظرفیت‌های‌ طبیعی‌ (جسمی‌ و روانی‌) در وی‌ ایجاد می‌گردد که‌ نتیجه‌ آن‌ بیماری‌ شغلی‌ و عوارض‌ ناشی‌ از آن‌ می‌باشد لذا این امر حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه دولتمردان کشورمان قرار گیرد چرا که در صورت عدم توجه، موجب خسارات جبران ناپذیری به کارگران بالاخص خانواده های آنها. از این رو است که به منظور کاهش این صدمات در قانون کار و آیین نامه‌های مربوطه هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور ۱/۵ سال محاسبه شده و افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی در کارهای سخت و زیان‌آور انجام وظیفه کرده باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

وی در ادامه به اطلاعات و آمار موجود اشاره کرد و افزود: از ۲۹۴۳ پرونده بررسی شده در جلسات کمیته بدوی، توسط کارگران یا کارفرمایان به ۱۸۶ رای اعتراض شد که این اعتراضات در کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گرفته و رای لازم صادر شده است.

وی تصریح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت گرفته و مدت زمان رسیدگی نسبت به گذشته کاهش یافته است.

احمدی همچنین در خصوص آراء دیوان عدالت اداری عنوان داشت: ۷۴ مورد از آراء قطعی کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استان در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت که با ارسال لایحه‌ها و دفاعیه توسط این اداره کل ۹۰ درصد آراء کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استان از سوی دیوان عدالت اداری تایید شده است و فقط ۱۰ درصد جهت بررسی مجدد به کمیته‌های هم عرض یا تجدید نظر ارجاع گردیده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  افزود: به استناد تبصره ۵ ماده ۸ آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور، رای کمیته بدوی در این خصوص ظرف مدت ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد و در صورتی که هر یک از طرفین (کارگر یا کارفرما) به رای کمیته بدوی اعتراض داشته باشند می‌بایست در خواست تجدید نظر خود را کتباً در مهلت مقرر به این اداره کل تسلیم نمایند و کمیته تجدید نظر موظف است به اعتراضات واصله در این خصوص رسیدگی، اظهار نظر و تصمیم گیری نماید و در ‌‌نهایت نتیجه را به مراجع ذیربط اعلام کند.

کارگران خراسان رضوی بازنشستگی سخت و زیان آور
نرم افزار موبایل ایلنا