کد خبر: 311740 A

اعتصاب چهار روزه کارگران رفتگر شهرداری پاریس با قبول خواسته‌های صنفی آنها از سوی کارفرما خاتمه یافت.

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، رفتگران پاریس، پایتخت فرانسه پس از چهار روز به اعتصاب خود پایان دادند. به گفته رییس اتحادیه کارگری، شهرداری با شرایط اعتصاب کنندگان موافقت کرده است.

کارگران خواستار افزایش حقوق شده بودند. در مدت اعتصاب بیش از سه هزار تن زباله از سطح شهر جمع آوری نشد.

پیشتر این کارگران در اعتراض به شرایط کاری نامناسب و دستمزد کم خود اعتصاب کرده‌بودند.

این اعتضاب  از چهار روز پیش در اعتراض به شرایط نامناسب کاری و پایین بودن دستمزدهای پرداختی آغاز شده بود.

ادامه اعتصاب رفتگران در پاریس باعث انباشت زباله در بسیاری از خیابانهای این شهر شده بود است.

طبق گفته شهرداری پاریس در این اقدام صنفی حدود نیمی از چهار هزار و نهصد کارگری که در بخش خدمات جمع آوری زباله این شهر کار می‌کردند شرکت داشتند و در نتیجه  نیمی از مناطق پاریس با انباشت زباله مواجه شده بود.

 

کارگران اتحادیه اروپا کارگران اروپا کارگران فرانسه
نرم افزار موبایل ایلنا