کد خبر: 316786 A

صبح امروز کارگران قطار شهری اهواز در واکنش به محقق نشدن وعده‌ پرداخت بخشی از مطالباتشان برای سومین بار در بیست وچهارمین روز از اعتراض مقابل ساختمان اداری شرکت کیسون در خیابان اقبال تجمع کردند.

منابع کارگری ایلنا در پروژه قطار شهری اهواز خبر می‌دهند، صبح امروز برای سومین بار حدود 400نفر از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون بار دیگر اعتراضات صنفی خود را با کار نکردن در واحد‌های ترانسفور، تعمیرات، عملیات خاکی، ماشین آلات و اجرا از سر گرفتند. کارفرما از روز پنجشنبه 30 مهر ماه وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران را داده است که تا هم اکنون محقق نشده است.

به گفته یکی از کارگران معترض طی  یک هفته جاری هر روز پیمانکاربا پی گیری برخی مسئولان  وعده پرداخت بخشی از مطالبات 8 ماهه کارگران را داده است اما هر روز کارفرمابه ما می گویند هنوز چکی که قرار بود برای پرداخت بخش از مطالبات کارگران هزینه شود تامین اعتبار نشده است.

به ادعای کارگران  در اعتراض امروز نیز همانند دیروز وروز قبل از آن حدود 140 نفر از کارگران مقابل ساختمان اداری شرکت کیسون تجمع کرده اند.

کارگران گفتند:برای پی گیری مشکلاتمان  4 نفر از کارگران را به نمایندی از سایر ین به دفتر قطار شهری اهواز فرستادیم.امروزمعاون قطار شهری اهواز در پاسخ به نمایندگان کارگران گفته است حداکثر تا صبح شنبه-9آبان -پرداخت بخش از مطالبات کارگران عملی می شود به همین دلیل کارگران امروز با این وعده به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند.

این کارگر با اشاره به وعده و وعیدهای تحقق نیافته مسئولان در خاتمه گفت:در صورت عملی نشدن پرداخت مطالبات کارگران  حداکثر تا صبح شنبه به تجمعات خود به صورت گسترده تری ادامه می دهیم.

 

کارگران خوزستان کارگران قطار شهری اهواز
نرم افزار موبایل ایلنا