کد خبر: 317457 A

به دلیل رکود بازار فروش محصولات کارخانه «ایران شرق» در نیشابور، 500 کارگر قراردادی این کارخانه تولید کننده محصولات خانگی از بابت امنیت شغلی خود احساس نگرانی می‌کنند.

منابع کارگری ایلنا در کارخانه ایران شرق شرایط فروش محصولات این کارخانه مهم صنعتی را نامناسب توصیف کردند و این شرایط را تهدیدی برای امنیت شغلی حدود 500 کارگری دانسته‌اند که هم اکنون در این واحد تولیدی مشغول به کارند.

به گفته این منابع هرچند رکود بازار فروش محصولات کارخانه تاثیری بر پرداخت مطالبات مزدی کارگران این واحد تولیدی نداشته است اما آنها نگرانند که با ادامه این وضعیت تمدید قراردادهای چند ماهه آنها با مشکل مواجه شود.

طبق اظهارات کارگران، از زمان رکود اقتصادی سه سال پیش مشکلات این کارخانه نیز آغاز شده است ودر طول این مدت کارفرمای طوری کارخانه را اداره کرده است که تعدیلی در ساختار نیروی انسانی شکل نگیرد.

کارگران ایران شرق در توجیه علت نگرانی خود می‌گویند به دلیل کاهش یکباره فروش محصولات خانگی که در داخل کشور تولید می شوند به تبع آن مشکلات این کارخانه نیزبیشتر شده به طوری که هم اکنون انبارهای ایران شرق مملو از بخاری وآبگرم کن های تولیدی این کارخانه است.

همچنین کارگران ایران شرق می‌گویند، رکود بازار فروش تولیدات این کارخانه باعث شده بسیاری از کارگرانی که دارای قراردادهای موقت هستند و سالهاست در این کارخانه صنعتی کار می‌کنند امنیت شغلی خود را در خطر ببینند.

کارگران خراسان رضوی کارگران ایران شرق
نرم افزار موبایل ایلنا