کد خبر: 317641 A

دبیرکانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری:

یک مقام صنفی کارگری می‌گوید: کارگران از رئیس جمهور توقع دارند تا تمامی حقایق و واقعیت‌های قانونی مربوط به سازمان تامین اجتماعی به مدیران وزارت بهداشت یادآور شوند.

به گزارش ایلنا «هادی ابوبی» در رابطه مطرح شدن پیشنهاد حکمیت رئیس  جمهور در مناقشه‌ای که بار دیگر میان وزارتخانه‌های کار و بهداشت بر سر اداره صندوق درمانی تامین اجتماعی ایجد شده است، گفت: دست‌کم رئیس جمهور بخوبی به یاد دارد که جامعه کارگری با چه قصد و نیتی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری شرکت کردند و بنابراین انتظار می رود که در بحث حکمیت برسر اداره صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی واقعیت‌های قانونی مربط به سازمان تامین اجتماعی را به مدیران وزارت بهداشت یادآوری کند.

وی افزود: این توقع حداقلی جدا از تکلیف دیگری است که دولت در زمینه بازپرداخت بدهی 100 هزار میلیارد تومانی خود به مجموعه سازمان تامین اجتماعی و جبران قدرت معیشت کارگران دارد.

ابوی با یادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی خط قرمز کارگران محسوب می‌شود گفت: اگر کارگران احساس کنند که وزارت بهداشت قصد ندارد تا از پیگیری خواسته نامعقول و غیر قانونی خود برای دستیابی به سازمان تامین اجتماعی دست بردارد بدون شک از ابزارهای قانونی برای اثبات حقانیت خود استفاده خواهند کرد.

وی  گفت: لازم باشد کارگران نسبت به این ادعا و مطرح شدن طرح ادغام بیمه ها اعتراض رسمی خواهند کرد و بهتر است مدیران وزارت بهداشت به جای طرح ادعاهای زیاده خواهانه، سرانه درمان ما کارگران را پرداخت کند.

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: حق بیمه‌ای که کارفرمایان به نیابت از کارگران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند باعث شده است تا صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به خط قرمزی برای آنها تبدیل شود.

وی افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در سالهایی که وزارت بهداشت مسئولیت اداره صندوق های بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشته است، کیفیت و خدمات این صندوق به بیمه شدگان مطلبوبیت لازم را نداشته است.

ابوی ادامه داد: راز ماندگاری صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به اداره صحیح این صندوق‌ها زیر نظر دولت باز می‌گردد و بنابراین باید مراقب بود که کدام بخش از بدنه دولت قرار است مدیریت این صندوق‌ها را برعهده بگیرد.

وی افزود: در شیوه مدیریت صحیح باید اداره صندوق های درمانی بیمه‌های اجتماعی به وزارت رفاه سپرده شود و د رمقابل تعرفه گذاری امور درمانی به وزارت بهداشت واگذار شود.

این مقام صنفی کارگری افزود: اشتباهی که در طرح تحول سلامت انجام شده این است که به وزارت بهداشت اجازه داده شده تا در مقام تعیین کننده بهای خدمات درمانی در کشور مسئولیت اداره صندوق های درمانی بیمه‌های اجتماعی را نیز برعهده بگیرد و چون از همان ابتدا این اشتباه اصلاح نشده است اکنون وزارت بهداشت تصور می‌کند که حق دارد برای تایمن هزینه‌های درمانی که خود آنها را تعیین می‌کند می توان به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز دست یابد.

ابوی با یادآوری اینکه دست کم کارگران و بیمه‌شدگان قدیمی سازمان تامین اجتماعی یکبار در فاصله سالهای 53 تا 69 تجربه مدیریت وزارت بهداشت در صندوق درمانی تامین اجتماعی را داشته‌اند، افزود: هرچند بخشی از این مدت با سالهای دوران جنگ تحمیلی همزمان بود اما در کل مدیریت وزارت بهداشت بر صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی هرگز رضایت بخش نبوده است.

وی افزود: علاوه براین روشن است که  صندوق در مانی سازمان تامین اجتماعی از سرمایه کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است و بنابراین، ماللکیت صد درصدی بخش درمان این سازمان، متعلق به کارگران و بازنشستگان است.

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا