کد خبر: 317875 A

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی:

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مباحثی که در خصوص تجمیع بیمه ها مطرح می‌شود، گفت: این امر نه تنها از نظر فنی و مالی امکان پذیر نیست، بلکه از نظر شرعی هم اشکال دارد. زیرا اموال هر صندوق مالکانی دارد که نمی توان دیگران را در آنها سهیم کرد.

«عبدالرضا مصری» با اعلام این خبر به ایلنا تجمیع بیمه‌ها را امری غیر فنی دانست و گفت: هرگز نمی توان یک صندوق را در صندوق دیگر تجمیع کرد، مگر آنکه در شرایطی برابر باشند یا اینکه مدیریت کلان یک صندوق مایل به خرید سهام و اموال صندوق دیگر باشند.

وی ادغام صندوقها به صورت دستوری را غیر منطقی دانست و گفت: هر صندوقی شرایط مالی ویژه ای دارد که اگر در یکدیگر ادغام شوند، مشخص نمی شود کدام بخش از اموال بیمه، متعلق به کیست. بنابر این ادغام دستوری صندوقها شرعی هم نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی منابع مالی بیمه‌ها را حق الناس دانست و گفت: وقتی پولی متعلق به دولت نیست، دولت نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد. بنابر این تجمیعی هم نمی تواند در صندوقها صورت بگیرد.

نماینده کرمانشاه به تجمیع بیمه‌ها از نظرشکلی ایراد گرفت و گفت: منابع مالی بیمه‌ها مختلف است و هر کدام با عدد و رقم خاصی کسب در آمد می کنند. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی 30 درصد حقوق کارگران را بابت حق بیمه کسر می کند که 3 درصد آن را دولت تقبل کرده و از 27 درصد باقیمانده 9 درصد برای درمان و 18 درصد باقیمانده نیز برای از کارافتادگی، بازنشستگی و دیگر موارد است. این در حالی است که کارکنان دولت حدود 38 هزار تومان حقوقشان را به طور ثابت بابت درمان به صندوق بیمه کارکنان دولت می پردازند.  

وی با تاکید بر اینکه پرداخت حق بیمه و شرایط بیمه ها در صندوق تامین اجتماعی با سایر صندوق‌ها تفاوت دارد افزود: با توجه به شرایط دریافت حق بیمه، اگر سازمان تامین اجتماعی با صندوق کارکنان دولت ادغام بشود، یک کارگر که 9 درصد حقوقش را بابت بیمه درمانی می پردازد، به صورت مستقیم هزینه درمانی بیمه های دیگر را تامین می کند که البته این تفاوت در بیمه های دیگر نیز با عدد و رقم قابل اثبات است.

مصری با اشاره به اعتراضهایی که جامعه کارگری نسبت به بحث تجمیع بیمه ها مطرح می کنند گفت: جامعه کارگری و افراد تحت پوشش تامین اجتماعی، نسبت به سازمان تامین اجتماعی حساسیت خاصی دارند و چون نمایندگان این قشر می بینند که در صورت تجمیع چه بلایی بر سر منابع سازمان خواهد آمد، به هیچ عنوان اجازه ادغام سرمایه سازمان تامین اجتماعی با دیگر بیمه ها را نخواهند داد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چه دلیلی بر اصرار آقایان برای تجمیع بیمه ها وجود دارد گفت: اگر چه نباید به این صراحت بگوییم، اما ضعف آشنایی به قوانین بیمه باعث چنین تصمیماتی می شود.

وی با تاکید بر اینکه هر کسی نباید به خودش اجازه صحبت در مورد همه مسایل را بدهد گفت: سازمان تامین اجتماعی صندوقی بین نسلی است که منابع مالی آن از اعتبارات دولت تامین نمی شود و چون دولت پولی نمی دهد، نباید درباره حال و آینده تامین اجتماعی نظر بدهد.

نماینده کرمانشاه در پاسخ به اینکه اکنون تجمیع صندوقها به صورت قانون در آمده است، آیا می توانید جلوی آنرا بگیرید گفت: در اجرا مشکل وجود دارد. باید بپذیریم که تجمیع بیمه‌ها امکان ندارد و اگر اصراری بر این تجمیع وجود دارد، ابتدا باید سرانه بیمه ها یکسان شود و سپس یک تیم کارشناسی با طرفهای ذی  نفع به بررسی بپردازند تا اعتراضی به وجود نیاید.

وی در پاسخ به اینکه چرا کمیسیون بهداشت و درمان با تجمیع موافق و کمیسیون اجتماعی مخالف است گفت: نگاه کمیسیون بهداشت و درمان با کمیسیون اجتماعی متفاوت است. نگاه آنها صرفا درمانی است و نگاه کمیسیون اجتماعی بیمه ای است.

مصری با تاکید بر اینکه می توان در قالب مناظره به سوالات پاسخ داد گفت: شرط این است که افراد مطلع در بحث بیمه، صاحبان نفع در بیمه ها و موافقان و مخالفان از دستگاههای گوناگون در برابر اذهان عمومی پاسخگو باشند و تصمیم را بر عهده مردم بگذاریم.

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا