کد خبر: 317891 A

منابع کارگری استان تهران از سرگردانی ۷۰ نفر از کارگران تعدیل شده شرکت حمل و نقل خلیج فارس خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا این کارگران که پیشتر به عنوان راننده در شرکت بین المللی حمل ونقل «خلیج فارس» (گندم وآرد) مشغول کار بودند از روز ۱۲ خردادماه سال جاری به دلیل آنچه که خاتمه اعتبار قرارداد آنها نامیده شده است تعدیل شدند.

منابع ایلنا به نقل از این کارگران می‌گویند: باوجود آنکه که پس از گذشت ۵ ماه  از این ماجرا آنها موفق شده‌اند تا از هیات‌تشخیص اداره کار آراء بازگشت به کار خود را دریافت کنند اما هنوز کارفرما حاضر به بازگشت به کار آنها نیست.

در توضیح علت صدور حکم بازگشت به کار برای این کارگران گفته می‌شود که کارفرما پس از اتمام مدت قرارداد کتبی بصورت شفاهی و برای مدتی نامحدود با آنها همکاری می‌کند و مراجع تشخیص نیز به استناد شفاهی بودن قرارداد جدید برای آنها رای بازگشت به کار صادر می‌کند.

در عین حال ظاهرا این کارگران بابت مطالبات شغلی وقانونی خود از کارفرما طلب‌کارند اما چون کارفرما نسبت به رای صادره اعتراض کرده است در حال حاضر امکان پرداخت مطالبات آنها وجود ندارد.

این کارگر اخراجی با اشاره به سوابق ۷ تا ۱۵ساله این تعداد راننده اخراجی، در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات راننده‌های شرکات حمل ونقل خلیج فارس پرداخت و گفت: در این مجموعه حمل و نقلی  بیش از ۸۰۰ راننده به همراه۴۰۰ کارمند اداری در سراسر کشور با داشتن مشکلات فراوان دور از خانواده‌های خود کار می‌کنند.

به گفته وی حقوق دریافتی کارگران راننده این مجموعه کفاف معاش زندگی خانوادگی آنان را نمی‌دهد ومیزان دریافتی آنان با توجه به سختی کارشان بسیار ناچیز است.

این کارگر در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: آنچه کارگران اخراجی شرکت حمل ونقل خلیج فارس از مسئولان می‌خواهند حفظ شغلشان ودریافت مطالباتشان است، اما مسئولان حمایت قاطعانه‌ای از ۷۰ کارگر با سابقه که معاششان تهدید شده است نمی‌کنند و اکنون دست کارگران به جایی بند نیست.

کارگران تهران کارگران حمل و نقل کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس
نرم افزار موبایل ایلنا