کد خبر: 317902 A

در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی صورت گرفت:

حدود 40 تن از کارگران قراردادی شرکت کلاچ در اعتراض به دریافت نکردن مطالبات مزدی خود، برای ششمین روز پیاپی، مقابل دفتر این شرکت در تهران تجمع کردند.

این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: همه ما کارگران فنی و مهندسی هستیم که در بهار و تابستان سال جاری برای مدتی چند ماهه بصورت پیمانی به عنوان جوشکار، برقکار و... در پروژه‌ نیروگاه شط البصره عراق کار می‌کردیم.

از قرار معلوم شرکت لوله لوله و اتصالات چدنی کلاچ که دفتر آن در تهران قرار دارد از پیمانکاران نیروگاه شط‌ البصره محسوب می‌شود و کارگران تجمع کننده از همین طریق برای مدت چند ماه در این پروژه شاغل بوده‌اند.

  یکی از معرتض بایادآوری اینکه از حدود یک هفته پیش برای وصول معوقات مزدی خود در مقابل دفتر پیمانکار این پروژه تجمع کرد‌اه‌ند، افزود: بصورت مشخص هرکدام از ماه از یک ماه تا سه ماه در عراق بودیم و در تکمیل پروژه نیروگاه بصره فعالیت کردیم اما تا این لحظه تنها مقدار ناچیزی از مزد خود را دریافت کرده‌ایم.

یکی دیگر از معترضان نیز گفت: در عراق به ما گفته شد که دستمزدمان را باید از دفتر تهران دریافت کنیم اما تا امروز هنوز وجهی بابت مزد و حق بیمه به ما پرداخت نشده است.

91

 

کارگران قزوین
نرم افزار موبایل ایلنا