کد خبر: 318091 A

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس :

یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: اصرار وزارت بهداشت مبنی بر ادغام صندوق‌ درمان تامین اجتماعی در نظام بیکه سلامت اشکالات متعددی را به وجود می‌آورد.

«رمضانعلی سبحانی‌فر» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: پیش از آنکه وزارت بهداشت در مقام متولی نظام بیمه سلامت بخواهد در مورد ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی پیشنهاد بدهد باید فلسفه ایجاد و نحوه کارکرد صندوق‌های درمانی را بررسی کند.

نماینده سبزوار افزود: به عنوان مثال در بحث صندوق تامین اجتماعی می‌بینیم که کارگر بیمه شده باید دست کم برای مدت ۳۰ سال ماهانه حق بیمه پرداخت کند و در مقابل کارمندان یا بیمه شدگان سایر صندوق‌های درمانی با شرایطی متفاوت حق بیمه پرداخت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر بین صندوقهای درمان بیمه‌های اجتماعی ادغامی صورت بگیرد، تمامی مزایای نسبی متعلق به کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نادیده گرفته خواهد شد؛ گفت: تصور کنید که میزان حق بیمه برای زمان بازنشستگی یا درمان از یک بیمه شده در صندوق خدمات کشوری با یک روش کسر شده و در سازمان تامین اجتماعی یا دیگر صندوق‌ها با روش دیگری بوده است، سوال اینجاست که این همه تفاوت در این سالیان طولانی را چطور محاسبه می‌کنند؟

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌های صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران بوده و حق الناس است گفت: وقتی یک نفر به مدت ۳۰ سال حق بیمه‌اش را به تامین اجتماعی پرداخته و کسر از حقوقش در آنجا انجام گرفته است، چگونه می‌خواهند آنرا در صندوقی تعریف کنند که حتی یک ریال هم به آنجا واریز نشده است؟

نماینده سبزوار با تاکید بر اینکه در صورت ادغام صندوق‌ها، بسیاری از مزایای اعضای صندوق‌ها جا به جا می‌شود گفت: اگر بخواهند همه بیمه شدگان را با یک روش مزایا بدهند، چگونه می‌توانند به یک نفر بگویند که مبنای حق بیمه اضافه کاری شما محاسبه نمی‌شود و دیگری با او در یک مرتبه قرار بگیرد؟

وی با تاکید بر اینکه حقوقی از فردی در دوران اشتغال گرفته شده تا در زمان بازنشستگی به او خدمات بیشتر و سرویس بهتری داده شود گفت: خدمات رسانی با این ادغام دچار مشکلات بسیاری خواهد شد.

سبحانی فر تاکید کرد: وزارت بهداشت هرگز نمی‌تواند چند صندوق مختلف بیمه‌های درمانی را در هم ادغام کند.

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر