کد خبر: 318112 A

کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران اعلام کرد:

کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی، مخالفت خود را با طرح ادغام بیمه ها عنوان کردند.

به گزارش ایلنا، کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، در مخالفت با طرح تجمیع بیمه ها و ادعای مالکیت وزارت بهداشت بر صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی بیانیه ای صادر کردند.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه این نهاد کارگری به این شرح است:

کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران ضمن تاکید بر استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی که حق االناس بوده و تعلق به کارگران و بیمه شدگان دارد، هرگونه تفکیک و جداسازی بخش های مختلف آن بالاخص بخش درمان و الحاق آن به بیمه سلامت در قالب طرح تجمیع بیمه ها را محکوم می نماییم و بدینوسیله از مواضع وزیر محترم تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی در جهت مخالفت با طرح ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت تشکر و حمایت می نماییم.

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر