کد خبر: 318895 A

رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران؛

رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران در اعتراض به ادغام بیمه‌های اجتماعی در طرح تحول سلامت گفت: صندوق تامین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی بین نسلی و متعلق به کارگران است و دولت نمی‌تواند را ادغام کند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران در خصوص ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت به ایلنا گفت: در سال 69 یکبار این تجمیع آزمایش شده است و وزارت بهداشت و درمان از منابع مالی کارگران استفاده کرد و بسیاری از سرمایه کارگران در آن سال از دست رفت. درنتیجه آزموده را آزمودن خطاست.

« محمد رضا تاجیک» افزود:صندوق تامین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی بین نسلی و متعلق به کارگران است و دولت نمی‌تواند آن را ادغام کند.

عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه حدود بیش از 13 میلیون نفر بیمه شده مستقیم که با احتساب اعضاء خانواده آنها بیش از 45 میلیون نفر خدمات گیرنده است و جمعیت این خانواده بیش از 56 درصد جمعیت کل کشور می­ شود گفت: باید با کارشناسی و تدبیر مناسب نسبت به موضوع ادغام عمل کرد زیرا نمی­ شود با سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور بازی کرد و دولت حق این را ندارد که به منابع کارگران دست اندازی کند.

تاجیک افزود: بحث سیاست گذاری در خصوص درمان امر درستی است به شرط اینکه بار مالی را به تامین اجتماعی تحمیل نکند یا اگر هم بار مالی دارد در چارچوبی باشد که از قبل تعریف شده باشد و دولت آن را بپردازد نه اینکه بر بدهی­ اش افزوده شود.

رئیس مجمع نمانیدگان کارگران استان تهران گفت:اگر ادغام در چارچوب­های مورد قبول قوانین تامین اجتماعی تعریف شود می­ توان موافق موضوع ادغام بود اما اگر بخواهد با چارچوب­های تامین اجتماعی همخوانی نداشته باشد و بار مالی به صندوق تامین اجتماعی وارد کند نمی­ توان پذیرفت زیرا در حال حاضر صندوق سازمان تامین اجتماعی در وضعیت مناسبی به سر نمی­ برد.

وی تاکید کرد: اکنون نیز در بخش درمان نارسایی­ هایی داریم و با وجود 27 مورد تعهدی که دولت به صندوق تامین اجتماعی تحمیل کرده و بنا بر این بود که دولت سهم خودش را به صندوق بپردازد اما با توجه به تحمیل بار مالی به صندوق تامین اجتماعی تاکنون مبلغی از تعهدات خود به صندوق تامین اجتماعی را نپرداخته است.

وی تصریح کرد: صندوق تامین اجتماعی هم اکنون برای پرداخت مستمری­ هایش با مشکل مواجه است و زمانی که از طرف دولت نیز بار مالی بدون پشتوانه به او تحمیل شود توان صندوق را کاهش می­ دهد و از ارائه خدمت رسانی به صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران هستند خواه ناخواه کاسته می­ شود.

تاجیک گفت:هنگامی که منافع و مصارف سازمان با هم جور نباشد اگر مشکلی به وجود آید تاوان آنرا بیمه‌شدگان می­ پردازند،در حالی که کارگران در این میان کمترین تقصیری ندارند و با وجود دریافت حداقل مزد قبل از دریافت مزد ماهانه ،حق بیمه از آنها کسر می­ شود.

رئیس مجمع نمانیدگان کارگران استان تهران اذعان کرد:در بخش درمان صندوق تامین اجتماعی ثلث هزینه بیمه­ ای که کارگران می­‌پردازند به بخش درمان اختصاص می­ یابد اما در حال حاضر بر اساس میزان بیمه­ ای که برای بخش درمان می­ پردازیم از خدمات در بخش درمانی از میزان ارائه خدمات رضایت کامل نداریم.

وی افزود: طی شش سال گذشته طلب سازمان تامین اجتماعی از مرز  صد هزار میلیارد تومان گذشته است، ضرر و زیان این موضوع را کارگر باید پرداخت کند چرا که حق بیمه خود را سر وقت پرداخت می‌کند اما دولت نه تنها حق بیمه را نمی‌دهد بلکه وظایف جدیدی بدون تامین اعتبارات لازم به تامین اجتماعی اضافه می‌کند.

عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: به عنوان نمایندگان جامعه کارگری می­ خواهیم که دولت بجای دخالت های بسیار در امور تامین اجتماعی تصمیمات و مسئولیت­ های مربوط به تامین اجتماعی را به نمایندگان کارگران بسپارد زیرا هیچ کس دلسوزتر از نمایندگان کارگران برای جامعه کارگران نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

ادغام صندوق تامین اجتماعی با بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر