کد خبر: 318981 A

رئیس شوراهای اسلامی کار استان البرز:

رئیس شوراهای اسلامی کار استان البرز گفت وزرات بهداشت، با تصاحب اموال کارگران قصد دارد کمبود بودجه برای اجرای طرح تحول نظام سلامت را جبران کند.

علی اصلانی در گفتگو با ایلنا در رابطه با طرح ادغام بیمه های درمان و ادعای مالکیت وزارت بهداشت بر صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: وزرات بهداشت برای اجرایی کردن  طرح تحول نظام سلامت در سال 95  با کمبود بودجه مواجه است و همین مساله دلیل اصلی طرح ادعای ادغام است.

این فعال کارگری افزود: 98 درصد سهام سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است، بنابراین دست اندازی به اموال منقول و غیر منقول این سازمان که سهامدار خاص دارد، مصداق تجاوز به حق الناس و از نظر شرعی حرام است.

اصلانی در رابطه با سابقه تاریخی ادعای وزارت بهداشت گفت: در طی سالهای گذشته دولت ها بارها تلاش کردنذد تامین اجتماعی را از دست صاحبان اصلی آن بگیرند که همواره با واکنش مالکان اصلی این سازمان یعنی کارگران و بازنشستگان روبرو شده اند.

 وی با اشاره به سابقه ناموفق اداره صندوق درمان توسط وزارت بهداشت در سالهای پیش از تصویب طرح الزام در سال 69 گفت: ما کارگران اجازه تکرار این تجربه موفق را نمی دهیم و با همین هدف است که امروز در محوطه سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده ایم. اصلانی افزود: ما، کارگران و بازنشستگان،  در مقابل تجاوز به حقوق خود ایستاده ایم و در این موضوع کوتاه نمی آییم.

رئیس شوراهای اسلامی کار استان قزوین درپایان  گفت: ما کارگران و بازنشستگان از دولت و به طور مشخص، از شخص رئیس جمهور می خواهیم اجازه دست اندازی به اموال کارگران را ندهند و نگذارند کارگران به دولت تدبیر و امید  بی‌اعتمادی شوند.

 

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر